IND gunt aanbesteding voor applicatiedoorontwikkeling en -beheer INDiGO aan Capgemini

| Press release
Capgemini heeft na een grondige gunningprocedure de Europese aanbesteding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de applicatiedoorontwikkeling en -beheer van het bedrijfssysteem INDiGO gewonnen. Het contract is getekend voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging voor dezelfde periode. Ondersteund door INDiGO neemt de IND jaarlijks ruim 250.000 beslissingen over aanvragen voor verblijf in Nederland en naturalisatie.
Sinds begin 2013 realiseert de IND de behandeling van vreemdelingenaanvragen volledig via INDiGO. De realisatie van het systeem is onderdeel van het programma ‘IND bij de Tijd’ en draagt bij aan het verhogen van de snelheid van het afhandelen van procedures en verdere vernieuwingen binnen de vreemdelingenketen. De IND en Capgemini zullen gezamenlijk inzetten op doorontwikkeling en optimalisering van INDiGO. Met IBM en Ebicus is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het inbrengen van mensen, expertise en tooling op het gebied van applicatiebeheer en -ontwikkeling.
 
Capgemini werkte eerder mee in de ontwerpfase van INDiGO, maar was verder niet betrokken bij de ontwikkeling van het systeem. Eveneens verzorgde Capgemini het beheer van INDiGO voorganger INDis totdat dit systeem werd uitgefaseerd door de livegang van INDiGO.
 
Ik zie uit naar een goede en gedegen samenwerking met Capgemini,” aldus Caroline Postma, CIO en plaatsvervangend Hoofddirecteur van de IND. “De doorontwikkeling van INDiGO zie ik met vertrouwen tegemoet.”
 
Jeroen Versteeg, CEO Application Services bij Capgemini, zegt: “Wij zijn zeer verheugd over het vertrouwen dat de IND in Capgemini stelt bij de gunning van deze aanbesteding. INDiGO is een zeer complex systeem met een cruciale rol binnen de overheid en in de vreemdelingenketen. Wij kijken er dan ook naar uit om het systeem de komende jaren in nauwe samenwerking met de IND door te ontwikkelen en verder vorm te geven.”