Internationale samenwerking

| News alert
Capgemini is een echte internationale organisatie met 95.000 medewerkers in meer dan 30 landen. De wereld in ons speelveld. En die internationale dimensie schept extra carrièrekansen voor medewerkers. Er vindt voortdurend kennisuitwisseling plaats tussen collega’s over de hele wereld en het komt voor dat medewerkers voor een overleg of project naar het buitenland moeten.
Capgemini maakt gebruik van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent op verschillende locaties, dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en te leveren. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten