RDC en Capgemini starten samenwerking in de mobiliteitssector en de financiële sector

| Press release
Capgemini Nederland B.V. (“Capgemini”) en RDC Group B.V. (“RDC”) gaan gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van nieuwe, op IT gebaseerde businessoplossingen voor de mobiliteitssector en de financiële sector en het verbeteren en efficiënter aanbieden van bestaande diensten. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten waarbij Capgemini de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle activiteiten van RDC op het gebied van infrastructuur- en applicatiemanagement, gebaseerd op gestandaardiseerde processen en oplossingen. Deze worden op basis van gebruik aangeboden, zodat RDC tegen lage kosten kan beschikken over de meest recente kennis, vaardigheden, hardware en software die in de markt beschikbaar is. Hierdoor ontstaat voor RDC meer ruimte om, samen met Capgemini, nieuwe en innovatieve diensten te ontwikkelen en de kwaliteit en flexibiliteit van bestaande diensten verder te verbeteren.

De hoofddoelstelling van de samenwerking met Capgemini is om RDC in staat te stellen haar kernactiviteit, het leveren van actuele en betrouwbare informatie en hoogwaardige procesintegratiediensten aan de mobiliteitssector en de sector van de financiële dienstverlening, op een onderscheidende en efficiëntere manier uit te voeren. Capgemini zal de hosting en de housing van de bestaande infrastructuur overnemen en de transitie naar een nieuwe architectuur begeleiden. RDC zal onder meer gebruik maken van Capgemini’s datacenter in Amsterdam en van de Capgemini standaard transitie- en transformatieaanpak. De regie over de transitie en de levering van services zal worden gevoerd door het Shared Service Center van RDC.

Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Services Benelux : “De samenwerking met RDC laat heel duidelijk zien dat infrastructuur en applicaties, geleverd als een robuuste service, steeds meer een basisvoorwaarde zijn voor flexibiliteit, innovatie en groei. Capgemini is niet alleen aanbieder van hoogstaande infrastructuurdiensten, maar ook een partner van RDC bij het verbeteren en innoveren van klantprocessen. In die zin is de keuze voor infrastructuur een strategische keuze  die veel meer door klantwaarde gedreven wordt dan in het verleden, toen alles draaide om operational excellence. Dat  is nog steeds belangrijk, maar wordt door de markt terecht gezien als een hygiënefactor.”

Gerrit Schipper, algemeen directeur RDC Group BV: ‘We zijn blij dat we met een prominente partij als Capgemini kunnen samenwerken om verder gestalte te geven aan onze ambitie om het “automatiseringsschiphol” van de mobiliteitssector te zijn en een vooraanstaande leverancier te zijn van aan mobiliteit gerelateerde informatie en procesintegratiediensten aan de financiële sector. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor onze buurlanden. Dan is het belangrijk dat je partner hierin ook internationaal een sterke positie heeft en in staat is onze organisatie te voorzien van meer flexibiliteit en een kortere time-to-market van nieuwe producten en diensten.”