Schaalsprong vervoerssystemen nodig om knelpunten mobiliteit op te lossen

| News alert
Met het aantrekken van de economie neemt de druk op het spoor- en wegennet weer toe. De recente verbeteringen aan wegen en spoorweginfrastructuur leiden weliswaar op korte termijn tot enige verlichting, maar zijn op de langere termijn onvoldoende om het groeiende aanbod van personen- en vrachtvervoer in ons land te kunnen verwerken. Zeker met het oog op de mogelijke komst van de Olympische Spelen naar Nederland in 2028, is het nu een goed moment om de visie op mobiliteit grondig te herzien. Mobiliteitsexperts Frank Terpstra en Daan Koop zetten aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen hoe Nederland met succes een schaalsprong op het gebied van vervoerssystemen kan realiseren.

Een belangrijk element in het realiseren van deze schaalsprong is het toepassen van informatietechnologie, zowel in het voertuig zelf als langs de weg. Bijvoorbeeld door de aanleg van “supersnelwegen” en geautomatiseerde wegkantsystemen. In de meest ideale situatie zal de technologie kunnen evolueren naar zogenoemde “coöperatieve systemen” waarbij verschillende vervoersmodaliteiten onderling kunnen communiceren, zodat zonder menselijke ingreep steeds de meest efficiënte weg van A naar B kan worden gekozen.

U kunt de volledige whitepaper over dit onderwerp downloaden via: /diensten/mar kten/mobiliteit/publicaties/