Uitkomsten Symposium Trends in Veiligheid 2010: samen meer met minder

| News alert
Op 8 oktober 2010 heeft het symposium Trends in Veiligheid plaatsgevonden. Een symposium dat werd georganiseerd door Capgemini in samenwerking met HCSS, Thales en TNO. Tijdens dit symposium is samen met organisaties in het veiligheidsdomein gesproken over uitdagingen in de toekomst, vanuit de wens om samen meer met minder te kunnen doen.

Hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de diverse onderwerpen die zijn behandeld.

Aanbevelingen op het gebied van grensmanagement:

  • Organiseer leiderschap. Er is- ook vanuit het perspectief van grensmanagement- behoefte aan leiderschap en coördinatie op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld in de persoon van een CIO-Veiligheid. Ook bij de overheid zie je dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een ministerie van Veiligheid en Justitie is.
  • Versterk de combinatie van veiligheid en vertrouwen.

Aanbevelingen ter verbetering van het crisismanagement:

  • Voer regie; breng in beeld welke initiatieven er zijn, oefen invloed uit om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en breng standaardisatie teweeg.
  • Breng het risicomanagement op orde.
  • Bevorder burgerparticipatie bij rampenbestrijding, ook dit kan kostenbesparend werken.

Aanbevelingen ter verbetering van cyber security:

  • Kies  een integrale aanpak voor cyber security.
  • Creëer een publiek-private ‘hub’ als structureel samenwerkingsverband dat de Nederlandse cyber security coördineert.

Aanbevelingen op het gebied van opsporing:

  • Formuleer een gemeenschappelijk doel ten aanzien van veiligheid en geef daarbinnen de rol van de interventiemethode opsporing aan.
  • Organiseer een ‘fieldlab’ opsporing ter bevordering van een meer multidisciplinaire cultuur .

De volledige whitepaper kan gedownload worden via deze link: /diensten/mar kten/openbare-orde-veiligheid/publicatie s/Trends_in_Veiligheid__samen_meer_met_m inder/

Lees voor meer informatie ook het rapport Trends in Veiligheid: www.nl.capgemini.com/veiligheid