Inkoopvoorwaarden - Nederlands

| Brochure

Algemene Inkoopvoorwaarden van Capgemini
Versie november 2015