Onze milieu-impact en onze doelstellingen

Bedrijven zoals Capgemini hebben een belangrijke rol te spelen bij het beschermen van natuurlijke bronnen en biodiversiteit en bij het bestrijden van milieuvervuiling en klimaatverandering. We streven naar een minimale milieu-belasting met betrekking tot energieverbruik, zakelijk reizen en afval.

Onze milieu-impact

We werken voortdurend aan het verkleinen van de milieu-impact van onze eigen processen. Daarnaast werken we met onze klanten samen om hun projecten op duurzaamheidgebied te ondersteunen.
 
Momenteel hebben we vooral aandacht voor de volgende belangrijke aspecten van onze milieu-impact:

  • Energieverbruik: We houden actief toezicht op het energieverbruik in onze kantoren en datacenters, zodat we verbeteringen in de energie-efficiëntie kunnen meten. Daarnaast verzorgen we trainingen in duurzaam management voor onze belangrijkste faciliteiten en beheerders.
  • Zakenreizen: onze zakenreizen per auto, trein of vliegtuig leveren een bijdrage aan onze CO2-uitstoot. Hetzelfde geldt voor het verblijf in hotels. We stimuleren onze medewerkers om zo slim mogelijk te reizen en te werken. Zo maken we zo veel mogelijk gebruik van videoconferenties en instant messaging om het aantal reizen tussen onze kantoren te beperken. Daarnaast bevorderen we het gebruik van energiezuinige auto’s en bieden we onze medewerkers de faciliteiten om thuis of onderweg te werken.
  • Afvalverwerking: al onze bedrijfsactiviteiten produceren afval. Hetzelfde geldt voor verbouwingen en herinrichtingen. We stellen recyclingfaciliteiten beschikbaar voor onze kantoren, we recyclen elektronische apparatuur en we volgen milieuvriendelijke afvalverwerkingsprocedures. Daarnaast werken we samen met gecertificeerde en erkende organisaties voor afvalbeheer.

Onze milieuprioriteiten

Onze prioriteiten op milieugebied zijn vastgelegd in onze Group Environmental Policy, die wordt geïmplementeerd in alle Capgemini-landen.
 
In België, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, India, Zweden, Finland, Frankrijk, Brazilië en Spanje hebben we het ISO 14001-certificaat behaald. In andere landen werken we nog aan de certificering. In het Verenigd Koninkrijk hebben we als enige onderneming in onze bedrijfstak het EMAS-keurmerk gekregen voor onze milieubenadering.
 
Bovendien onderschrijft Capgemini de uitgangspunten van het Global Compact, het Caring for Climate-programma en de Women Empowerment Principles van de Verenigde Naties. Het Caring for Climate programma bevordert de milieuverantwoordelijkheid en de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.

CO2 Prestatieladder

Capgemini heeft zich gecertificeerd voor de CO-Prestatieladder. De prestatieladder wordt beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl). Capgemini heeft zich gecertificeerd voor niveau 4.
 
Voor meer informatie en documentatie, zie onze CO2 Prestatieladder pagina.

Gerelateerd