Onze Ethische code

Ethisch verantwoord gedrag en naleving van wet- en regelgeving zijn voor steeds meer klanten en stakeholders van Capgemini een topprioriteit. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houden we vast aan de hoogste ethische normen en de uitgangspunten die zijn vervat in onze zeven kernwaarden.

Onze ethiek voor u

Sinds de Capgemini Groep in 1967 werd opgericht door Serge Kampf, is ethisch gedrag een hoeksteen van onze manier van zakendoen. Door ethisch verantwoord te handelen bouwen we vertrouwen op bij onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en overige stakeholders:
 • Onze klanten: we bieden business- en IT-oplossingen en expertise die aansluiten op de behoeften van onze klanten, en we boeken de resultaten die zij verwachten
 • Onze aandeelhouders: we dragen blijvende verantwoordelijkheid voor het realiseren van winstgevende en duurzame groei en we verstrekken tijdig en op een transparante manier correcte zakelijke en financiële informatie
 • Onze medewerkers: we hebben oog voor de loopbaanontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers, we bieden uitdagende doelstellingen en rechtvaardige beloningen en we zorgen voor een divers personeelsbestand en een diverse werkomgeving
 • Onze allianties, partners en leveranciers: we doen op rechtvaardige en ethisch verantwoorde wijze zaken met al onze partners, waarbij we trouw blijven aan onze uitgangspunten voor duurzame inkoop
 • De gemeenschappen waarin we werken en wonen: we handelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze en we minimaliseren de impact van onze zakelijke activiteiten op het milieu door bij alles wat we doen te streven naar duurzaamheid
 

Our Ethics

Ethische code

Onze Ethische code is gebaseerd op onze zeven kernwaarden en bestaat uit de volgende hoofdstukken:
 • Mensen: gezondheid, veiligheid, gelijke behandeling en open dialoog
 • Zakelijke integriteit: eerlijke concurrentie, maatregelen voor bestrijding van omkoping en corruptie, vermijden van belangenverstrengeling
 • Zakelijke relaties: nauwe samenwerking met klanten, partners en leveranciers
 • Eigendommen van Capgemini Group en anderen: bescherming van intellectuele eigendommen en vertrouwelijke informatie en legitiem gebruik van eigendommen van externe partijen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bijdragen aan gemeenschappen, minimale impact op het milieu
 

Programma voor ethiek en naleving

Om de reputatie en het concurrentievoordeel van Capgemini te beschermen hebben we een Programma voor ethiek en naleving in het leven geroepen met de volgende doelstellingen:
 • Ontwikkeling van een duurzame ethische cultuur die integriteit en ethisch verantwoord gedrag bevordert
 • Bevordering van kennis en bewustwording van nationale en internationale regelgeving en interne richtlijnen die gelden voor de bedrijven van Capgemini Group
 • Implementatie van programma's voor de preventie van wangedrag en inbreuken op ethische richtlijnen en wet- en regelgeving
 

Organisatie en netwerk

De Ethics & Compliance-organisatie van Capgemini bestaat uit een Chief Ethics & Compliance Officer op het niveau van de Groep. Deze wordt ondersteund door lokale Ethics & Compliance Officers, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het Ethics & Compliance-programma. Elke medewerker ontvangt een exemplaar van de Ethische code en wordt geacht een speciale training op dit gebied te volgen en de Ethische code strikt na te leven.
Gerelateerd