Over de Capgemini Group

Met meer dan 120.000 medewerkers in 40 landen is Capgemini een van 's werelds grootste dienstverleners op het gebied van consulting, technologie en outsourcing. In 2011 realiseerde de Group een wereldwijde jaaromzet van EUR 9,7 miljard.

Wereldwijd leider in consulting, technologie en outsourcing

Onze aanpak

Als een inherent multiculturele organisatie hebben we een geheel eigen werkwijze ontwikkeld via de Collaborative Business Experience™ en ons mondiale leveringsmodel Rightshore®.
Dankzij ons netwerk van strategische allianties en partnerships met experts kunnen we goed onderbouwde en objectieve keuzes maken voor oplossingen die zijn toegesneden op de behoeften van onze klanten.
 
We werken nauw met onze klanten samen om business- en technologieoplossingen te ontwikkelen en op te leveren die in de behoeften van de klant voorzien en de gewenste resultaten opleveren.

Vier bedrijfsonderdelen

 • Consulting Services (Capgemini Consulting): Wij identificeren, bouwen en implementeren transformatieprojecten die de groei maximaliseren en de concurrentiepositie van onze klanten versterken.
 • Systems Integration Services: Onze teams ontwerpen, ontwikkelen en implementeren IT-projecten die zowel complexe systeemintegratie als de ontwikkeling van IT-applicaties omvatten.
 • Local Professional Services (SOGETI): Wij leveren professionele IT-services die voorzien in lokale behoeften aan infrastructuren, applicaties, engineering, testing en operationele processen.
 • Outsourcing Services: Onze experts bieden de klant ondersteuning voor (een deel van) hun informatiesystemen en de bijbehorende activiteiten. Deze ondersteuning heeft een horizon van gemiddeld vijf jaar, maar kan worden uitgebreid tot tien jaar of langer.

De sectoren die we ondersteunen

Dankzij onze sectorbrede ervaring denken we altijd op dezelfde golflengte als onze klanten. We begrijpen hun wensen en behoeften en we kunnen de ideale oplossingen voor hun specifieke bedrijfsdoelstellingen aandragen.
 
We hebben met name een sterke reputatie voor expertise op de volgende gebieden:
 • Publieke sector: Onze teams moderniseren de dienstverlening terwijl we belangrijke budgettaire hervormingen doorvoeren ten behoeve van publieke organisaties, overheidsinstanties en lokale autoriteiten.
 • Nutsbedrijven: We zijn een wereldwijde marktleider in IT-systemen voor slimme elektriciteitsnetwerken en slimme meters. We helpen ondernemingen om soepeler te kunnen inspelen op voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving en toenemende aandacht voor het milieu.
 • Financiële dienstverlening: Wij rationaliseren applicaties en IT-infrastructuren voor meer dan 900 financiële instellingen over de hele wereld. We helpen onze klanten om hun concurrentie een stap vóór te blijven via innovatieve bedrijfsmodellen zoals mobiliteit en smart data management.
 • Consumentenproducten, detailhandel en distributie: We helpen onze klanten om sectorspecifieke uitdagingen het hoofd te bieden door technologieën zoals cloud computing in te zetten voor het bouwen van eCommerce-platforms en het verbeteren van de gebruikerservaring.
 • Telecommunicatie: Dankzij ruim 30 jaar ervaring in deze sector kunnen we innovatieve oplossingen bieden op basis van diepgaande domeinkennis, digitale expertise en technologische kennis van netwerken.

Top Line Initiatives

 • Business Information Management (BIM): Onze services omvatten de volledige informatielevenscyclus, zodat uw organisatie concrete waarde kan creëren uit de beschikbare gegevensbronnen.
 • Testing Services: Deze uitgebreide portefeuille van Capgemini en Sogeti omvat oplossingen voor industrialisatie, gestructureerde softwaretesting en kwaliteitsborging.
 • Mobiele oplossingen: Als Enterprise Mobility Orchestrators kunnen Capgemini en Sogeti een netwerk van hardware, platforms en oplossingen bijeenbrengen, ontwikkelen en beheren zodat mobiele systemen, medewerkers en klanten optimaal profiteren van de kracht van de enterprise.

Financiële gegevens

Het aandeel Capgemini is aan de First Market van de Paris Bourse genoteerd onder ISIN-code FR0000125338. Financiële gegevens en onze verslagkalender vindt u in het gedeelte Investeerders, samen met persberichten, rapporten van analisten en webcasts.