Waarden en ethische normen

Het succes van serviceleveranciers hangt net zo goed af van gemeenschappelijke waarden als van de vaardigheden van de medewerkers. De bedrijfsdoelstellingen en gedeelde normen van Capgemini zijn niet alleen waardevol voor onze eigen medewerkers en aandeelhouders, maar evenzeer voor alle andere deelnemers aan de waardeketen. We zijn ervan overtuigd dat de doelstellingen alleen kunnen worden bereikt op basis van wederzijds respect en samenwerking.

Onze zeven waarden

Al vanaf de oprichting van Capgemini vormen zeven gemeenschappelijke waarden de basis voor ons handelen. Deze waarden zijn (samen met wettelijke voorschriften) van invloed op de manier waarop we voorzien in de behoeften van onze klanten en de manier waarop we ethisch verantwoord gedrag bevorderen binnen Capgemini en bij onze samenwerking met anderen.
 
De zeven waarden zijn:


Eerlijkheid

Het gaat bij eerlijkheid in eerste instantie om het afwijzen van oneerlijke handelwijzen met het doel een bepaalde opdracht of een voordeel te behalen. Op basis van dit principe heeft Capgemini duidelijke regels opgesteld voor alle soorten provisies en geschenken.
 

Durf

Durf in de zin van ondernemersgeest en het verlangen om weloverwogen risico's te nemen. Durf moet altijd gepaard gaan met omzichtigheid en oplettendheid, om te voorkomen dat er roekeloze beslissingen worden genomen.
 

Vertrouwen

Vertrouwen impliceert de bereidheid medewerkers en teams eigen verantwoordelijkheden te geven en managers de kans te bieden de gevolgen van hun ideeën en beslissingen te ervaren. Vertrouwen betekent ook een open geest en echte transparantie in de informatiestroom. Vertrouwen is het hart van onze Collaborative Business Experience®.
 

Vrijheid

Dit begrip impliceert creativiteit, innovatie, een onafhankelijke geest en respect voor anderen met verschillende culturen en gewoonten. Deze uitgangspunten zijn essentieel voor een onderneming met medewerkers van honderd verschillende nationaliteiten die werkzaam zijn in veertig landen.
 

Teamgeest

Het vermogen om in goede én slechte tijden samen te werken met klanten, collega's en partners.
 

Bescheidenheid

In onze relaties met anderen en bij onze aanpak van problemen.
 

Plezier

Zonder plezier is het vrijwel onmogelijk om welke bedrijfsvisie dan ook te realiseren.
 

Ethische Code

We hebben een formele Ethische code opgesteld, waarin deze waarden worden verduidelijkt. Lees meer over de manier waarop onze traditionele waarden en werkwijzen tot uiting komen in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, de samenwerking met onze klanten en onze verhouding tot onze medewerkers.

Gerelateerd