EnablesWel

Uitkeringsinstanties over de hele wereld hebben dagelijks miljoenen contactmomenten met burgers en hebben te kampen met hogere verwachtingen van burgers: kortere reactietijd, verhoogde flexibiliteit en verbeterde efficiëntie. EnablesWel van Capgemini biedt burgers dit digitale avontuur en stroomlijnt de interne verwerking via een flexibele aanpak. Het zorgt ervoor dat maximale waarde wordt behaald.

EnablesWel - Transformatie in welzijn

Verwezenlijken van transformatie van uitkeringsinstanties

Uitkeringsinstanties overal ter wereld staan voor dezelfde grote uitdagingen, van een vergrijzende bevolking en het omarmen van de digitale omgeving, tot politieke hervormingen en een toenemende vraag naar sociale uitkeringen. Om dit het hoofd te kunnen bieden, moeten ze het contact met burgers vereenvoudigen en gebruikmaken van meer gegevens op een meer doeltreffende manier. Veel van de huidige beheermodellen voor sociale uitkeringen zijn niet langer toegerust op het bereiken van hun doel. Regeringen en overheidsdiensten zijn dan ook op zoek naar nieuwe methoden waarbij efficiencyverbetering, fraudebestrijding en kostenbeheersing centraal staan.

Voor welke belangrijke uitdagingen staan uitkeringsinstanties vandaag de dag?

Uitkeringsinstanties en arbeidsbureaus zijn op zoek naar methoden om de administratieve processen van uitkeringen te transformeren en digitaliseren en worden steeds wendbaarder. Ze staan hierbij voor twee belangrijke uitdagingen:

  • Hoe kan de algehele ervaring van burgers met uitkeringen van begin tot eind worden verbeterd? Instanties moeten de effectiviteit van de diensten aan burgers omarmen via getransformeerde frontofficeprocessen.
  • Hoe kan het verstrekken van uitkeringen en het procesbeheer efficiënter worden? Via constante updates van burgers ingegeven door veranderde omstandigheden, nieuwe uitkeringen en aanpassingen aan bestaande, moeten uitkeringsinstanties in staat zijn om het proces van uitkeringen van begin tot eind effectief te beheren. Bij elke stap wordt ernaar gestreefd de kosten te verlagen en het proces efficiënter te maken.

Flexibel inspelen op veranderende behoeften van burgers

EnablesWel van Capgemini biedt uitkomst voor deze twee belangrijke uitdagingen.

Onze oplossing zorgt ervoor dat diensten en componenten snel en iteratief kunnen worden ingezet. Hierdoor wordt in vergelijking met traditionele grootschalige transformatieprogramma's de benodigde tijd voor implementatie aanzienlijk verminderd.

EnablesWel is uitermate schaalbaar waardoor er zeer dynamisch kan worden ingespeeld op een wisselende administratieve last van uitkeringen. Dit maakt de oplossing toekomstvast. Uitkeringsinstanties hebben de flexibiliteit om op te schalen zonder dat hiervoor intern extra mankracht nodig is. Dit houdt in dat de instantie zonder bijkomende kosten meer directe foutvrije verrichtingen kan doen.

Neem vandaag nog contact op met Amanda MacAuley om te ontdekken hoe EnablesWel het beheer van uw sociale uitkeringen kan transformeren.

Gerelateerd