Capgemini ondersteunt het Alert Online initiatief

Capgemini voelt zich sterk verbonden met de publiek-private ambitie om de digitale veiligheid van Nederland te versterken, als met de ambitie van individuele bedrijven, overheidsinstellingen en burgers om beter, maar evengoed veilig te presteren in een digitale wereld. Cybersecurity voegt volgens ons waarde toe aan publieke en private organisaties. Ook wij doen als organisatie daarom mee met de landelijke cyber security awareness campagne Alert Online.

Het belang van cybersecurity

We investeren veel om zowel onze klanten als onze medewerkers te overtuigen van het belang van cybersecurity. Te denken valt aan het zoeken voor klanten naar die innovaties die het veilig gebruik van IT bevorderen,  organiseren van trainingen voor medewerkers om de security-awareness te vergroten en ook  hebben we een audit ontwikkeld om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers in een organisatie te toetsen.  Kortom in ons Capgemini Cyber Security Center bundelen we met collega’s, klanten en partners wereldwijde kennis rond cybersecurity. Een ideaal startpunt voor veilige innovatie en transformatie. Cybersecurity verdient uw aandacht, maar mag uw ambities niet in de weg staan.

 

Alert Online week start 26 oktober 2015

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie verricht op maandag 26 oktober de aftrap van de campagne. Dit jaar staat het thema ‘digitaal verantwoord ondernemen’ centraal. Onderzoek van Alert Online 2014 liet zien dat als de cyberveiligheid in de werkomgeving goed geregeld is, werknemers deze kennis en bijbehorende acties ook mee nemen. Alert Online 2015 zal de nadruk nog meer leggen op dit inzicht.

Alert Online brengt deze acties, initiatieven en projecten onder de aandacht, en stimuleert een actieve uitwisseling van praktische informatie en tips over cyber security. De campagne laat op een praktische manier zien wat je zelf - vaak eenvoudig – kunt doen om risico’s te voorkomen. Wissel bijvoorbeeld regelmatig van wachtwoord op het bedrijfsnetwerk, voer patches door op het moment dat het moet en bedenk wat je nu eigen deelt via het internet. 

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over de campagne Alert Online op www.alertonline.nl
Meer weten over het Capgemini Cyber Security Center of over onze innovatieve oplossingen? kijk op www.capgemini.nl/cybersecurity of neem direct contact op met:

 

Blogs

Trends in Veiligheid

Insights in Security Blog

Het Insights in Security blog geeft een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop: Insights in Security Blog
Veiligheid en Rechtsketen Blog

Veiligheid en Rechtsketen Blog

Verbindingen leggen in het veiligheidsdomein en het versterken van haar prestaties.
Ontdek hier de nieuwste inzichten van Capgemini Consulting Veiligheid en Rechtsketen Blog

Voor meer informatie over Alert Online:                      

www.alertonline.nl