Defensie

Een effectief defensieapparaat vereist samenwerking en uitwisseling van informatie en werkwijzen met andere overheidsinstanties. Met Defense Logistics & Support Systems, een oplossing van Capgemini, hebben defensieorganisaties en hun ondersteunende diensten toegang tot de juiste apparatuur en services om in binnen- en buitenland effectief te kunnen opereren.

Een verenigd front

Capgemini vervult een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de benodigde IT-systemen en -services om te voldoen aan de brede vereisten van militaire operaties. We helpen bij alle aspecten van transformatieprojecten voor defensieorganisaties, inclusief strategie, processen, organisatie, veranderingsmanagement en informatietechnologie.
 
Onze Defense Logistics & Support Systems-oplossing is gericht op drie gespecialiseerde gebieden:
  • Transformatie van de militaire kernactiviteiten
  • ICT voor de militaire kernactiviteiten
  • Defensie-outsourcing
 
Onze oplossing helpt defensieorganisaties en de ondersteunende diensten aansluiting te vinden bij de ERP-systemen die de afgelopen jaren door hun commerciële partners zijn ingevoerd. De oplossing biedt:
  • Gecentraliseerde informatie-, planning- en sourcing-competenties voor alle onderdelen, zodat gezamenlijke operaties effectiever kunnen worden uitgevoerd
  • Effectief beheer van projecten voor grootschalige veranderingen en transformatie

Een progressieve benadering van defensie

Om de kosten en risico's van een snelle transformatie te beperken, maken we gebruik van een Building Block Factory. Het systeemontwerp en de systeemontwikkeling worden uitgevoerd via geïndustrialiseerde processen, zodat snelle en betrouwbare resultaten geboekt kunnen worden.
 
De Building Block Factory bestaat uit een combinatie van beproefde concepten, zoals de Accelerated Solutions Environment om de ontwerpfase en de besluitvorming te versnellen, en Rightshore® om gebruik te maken van de meest geschikte, kosteneffectieve resources.

Onze ervaring: samenwerking met militaire organisaties

Capgemini vindt dat de vraag naar betere samenwerking in moderne militaire organisaties zowel een zaak voor de IT als voor de business is. We combineren onze aanzienlijke expertise op het gebied van businesstransformatie, processen, training, planning en logistiek met de door onszelf ontwikkelde integratiekaders voor de militaire context.
 
We hebben over de hele wereld ruime ervaring opgebouwd met het helpen van defensieorganisaties en hun ondersteunende diensten om hun organisaties te transformeren en nieuwe systemen te ontwikkelen. We zijn de leidende implementatiepartner voor SAP DFPS, de ERP-module voor de strijdkrachten.
 
Tot onze portefeuille behoren projecten in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Mexico, de Verenigde Staten, India en Australië. Zo hebben we het Nederlandse Ministerie van Defensie begeleid bij de transformatie naar een op samenwerking gestoelde organisatie die gebruikmaakt van ERP.
Gerelateerd