Gemeenten

“Een explosieve groei in mobiliteit en intelligente technologieën valt samen met de snelste verstedelijking uit de wereldgeschiedenis. Wij helpen gemeenten hun duurzaamheid te verbeteren door nieuwe technologieën in te zetten.”
Graham Colclough – Global Cities Lead

Intelligente steden voor de toekomst

Steden en gemeenten staan onder druk door verstedelijking, snelle bevolkingsgroei en tekorten aan middelen.
 
Hoe kan een gemeente de economische groei stimuleren en tegelijkertijd het milieu en de sociale leefbaarheid verbeteren? Wat kunnen gemeenten doen om de dienstverlening te optimaliseren, ondanks de beperkte middelen en de voortdurend verder stijgende vraag? Hoe kunnen ze effectiever binnen de publieke sector en met de private sector en de non-profitsector samenwerken om betere resultaten te realiseren?
 
Dankzij intelligente technologieën kunnen gemeenten publieke informatie effectiever gebruiken om niet alleen intelligente, maar ook duurzame steden te creëren.

Maak effectief gebruik van uw gegevens

Door een combinatie van realtime gegevensverzameling en gegevensanalyse kunt u het gedrag en de vraag van uw cliënten beter begrijpen, sneller op toekomstige behoeften anticiperen en oplossingen ontwikkelen die tegemoetkomen aan de behoeften van burgers en bedrijven.
 
Capgemini levert de informatie- en IT-infrastructuur die het fundament vormt voor essentiële systemen in de stad, van het transportnetwerk en het elektriciteitsnet tot en met de beschikbaarstelling van toegankelijke overheidsdiensten via meerdere kanalen.

Een partner met een mondiale visie

Onze projecten hebben de leefbaarheid verbeterd in een groot aantal steden in Europa, de Verenigde Staten, China en Australië.
 
Capgemini geldt als een grensverleggende denker op het gebied van duurzame steden. Wij werken in elke fase van het duurzaamheidstraject nauw met u samen: van de ontwikkeling van de eerste visie tot en met de implementatie. We implementeren systemen die gebaseerd zijn op moderne technologie, afgestemd worden op de behoeften van de burger en gevoed worden met betrouwbare prestatiegegevens.
 
Voorbeelden van onze successen:
  • Een platform voor e-overheid in Abu Dhabi heeft de samenwerking tussen meer dan 70 overheidsinstellingen verbeterd en de overheidsdiensten beter toegankelijk gemaakt voor de burger
  • Grotere efficiëntie en betere samenwerking dankzij een gebruiksvriendelijke bedrijfskritische oplossing voor de gemeente Oslo
  • Betrouwbare reizigersgegevens en betere dienstverlening dankzij een digitaal ticketsysteem voor het openbaar vervoer in Parijs
Gerelateerd

Experts