Trends in Veiligheid

De mens en digitale veiligheid

In deze zesde editie van ons trendrapport voor het veiligheidsdomein staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker of als professional in de frontlinie. De mens als aanjager van digitale vernieuwing maar ook als gebruiker en als doelgroep.

Verdergaande digitalisering

De kansen die voortkomen uit de digitalisering zijn nog lang niet uitgeput. Denk aan biometrie, kwantumcomputers of virtual reality. Deze nieuwe technologieën introduceren echter ook nieuwe kwetsbaarheden. Denk aan het verdwijnen van terugvalmogelijkheden, netwerkrisico’s, verlies van privacy en uiteindelijk het afnemend vertrouwen in de digitale samenleving. Wij zien nog te veel dat organisaties en individuen vooral de kansen zien en de kwetsbaarheden veronachtzamen.

Veilig Nederland

Het bewustzijn van Nederlanders over de wijze waarop organisaties omgaan met hun persoonsgegevens is laag. Om hen te beschermen tegen dit gebrek aan bewustzijn verscherpt de overheid de wet- en regelgeving. De meldplicht datalekken en de GDPR zijn hier voorbeelden van. Ook het wetsvoorstel Computercriminaliteit III helpt door opsporingsinstanties meer mogelijkheden te bieden voor digitaal rechercheren.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl of download het gehele rapport op deze pagina. Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar, dan kunt u dat doen via de website op de website  www.trendsinveiligheid.nl/aanvraag of door uw adresgegevens mailen naar: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com

Blogs

   

Veiligheid en Rechtsketen Blog

Veiligheid en Rechtsketen Blog

Verbindingen leggen in het veiligheidsdomein en het versterken van haar prestaties.
Ontdek hier de nieuwste inzichten van Capgemini Consulting Veiligheid en Rechtsketen Blog

Insights in Security

Insights in Security Blog

Blog over trends en ontwikkelingen in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein.
Lees hier de nieuwe visies: Insights in Security Blog

Gerelateerd