Service Integration

Ondernemingen kennen al jarenlang de waarde van IT-outsourcing. Er kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden geboekt door de operationele verantwoordelijkheid voor de levering van IT uit te besteden aan gespecialiseerde providers. Maar naarmate ondernemingen bij de outsourcing van services meer aandacht besteden aan kostenbeheersing, worden ze steeds vaker gedwongen om gecompliceerde ecosystemen van IT-leveranciers te beheren.

Het beste IT-kader voor uw bedrijf

Dankzij onze expertise op het gebied van service-integratie krijgt uw bedrijf toegang tot de beste oplossingen en een nieuw niveau van productiviteit en kwaliteit.
 
De service-integrator heeft een ‘service-hub’, waarop de afzonderlijke serviceproviders worden aangesloten. Dit hub-concept leidt tot lagere kosten dankzij:
  • Betere afstemming op bedrijfsbehoeften
  • Lagere risico’s door gerichte governance en gegarandeerde naleving
  • Geconsolideerde en voor de business relevante rapportage voor snellere en betere besluitvorming
  • Gecentraliseerde coördinatie en monitoring van de geselecteerde ‘best-of-breed’ leveranciers om de servicekwaliteit en de controle over de services te verbeteren
  • Gecentraliseerd proces voor voortdurende verbetering, waarmee innovatie als proces wordt ingebed in de organisatie
  • Een modulaire oplossing biedt voordelen voor de business, omdat investeringen en desinvesteringen mogelijk zijn zonder complexe gevolgen voor de IT

Bedrijfsgerichte aanpak maakt IT-services efficiënter

Onze benaderingswijze is sterk op de business gericht: we beginnen met het vastleggen en afspreken van de bedrijfsdoelstellingen, waarna de benodigde IT-standaarden en -processen en een governancemodel worden geïmplementeerd om de doelstellingen te realiseren. Hierbij worden ook KPI’s en kritieke succesfactoren gedefinieerd als grondslag voor de routekaart voor de integratie.
 
Dit proces berust op samenwerking tussen business-executives, IT-managers en serviceproviders. Fungerend als een centrale, coördinerende schakel tussen de business en de IT-afdeling creëren we een geschikt werkkader om de betrouwbaarheid, de efficiëntie en de rapportagefuncties van uw processen te verbeteren.

Een pionier van de IT-service-integratie

Nu de inkoop en de consumptie van IT-services steeds vaker plaatsvinden op basis van ‘pay-as-you-go’ modellen, afkomstig van verschillende serviceproviders, hebben ondernemingen behoefte aan goede governance en naadloze integratie van businessservices.
 
We beschikken over veel praktische ervaring:
  • Capgemini heeft met de Amerikaanse staat Texas een groot contract afgesloten voor de levering van IT-services. Dit grootschalige multisourcing-project levert optimalisaties en kostenbesparingen op voor 28 overheidsinstanties in Texas.
  • Als service-integrator voor Rolls-Royce ontwikkelen we een innovatieve multivendor IT-strategie. We zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van een aantal essentiële bedrijfsapplicaties, waaronder de meeste ERP- en supply chain-toepassingen van de onderneming
  • We hebben ook veel ervaring met het integreren van on-premise en off-premise beheerde services voor de meest uiteenlopende klanten in de publieke en private sector.
  • Specifieke opleidingen.
Gerelateerd