Stappenplan voor een digitale onderneming

Ondernemingen moeten zich niet alleen concentreren op de vraag welke vernieuwende technologie ze moeten gebruiken. Voor ware digitale transformatie is ook een doelgedreven ontwerp essentieel. We hanteren ons Stappenplan voor een digitale onderneming om daarvoor de aanzet te geven.

TechnoVision 2014: Stappenplan voor een digitale onderneming

De cloud is de toekomst

De applicaties van nu kunnen niet onafhankelijk worden ontworpen: ze moeten worden ontwikkeld en gebruikt in een veranderende omgeving die open, dienstgericht, op de cloud gebaseerd en sociaal is. Onze bouwstenen van TechnoVision 2014 zijn gebaseerd op zeven ontwerpprincipes die een onderneming naar ons oordeel moet respecteren om ware digitale transformatie te bereiken.

Het draait om het juiste ontwerp

Bij het ontwerpen van nieuwe oplossingen en applicaties moeten ondernemingen van meet af aan zeven moderne ontwerpprincipes als uitgangspunt nemen:
  • Voortgekomen uit de cloud: ontwikkel oplossingen direct op basis van de cloud en houd daarbij rekening met pragmatische kwesties zoals integratie en beveiliging
  • Ontwikkelen vanuit een sociaal oogpunt: integreer sociale uitgangspunten in processen en applicaties om oplossingen te ontwikkelen die flexibeler en meer verbonden zijn, en waarin de gebruiker centraal staat
  • “SMAC It Up”: combineer en benadruk de elementen Sociaal, Mobiel, Analytisch en Cloud voor optimale impact
  • Zaken, Mon Amour: creëer synergieën tussen digitale capaciteiten en bedrijfsverandering om uitdagingen op het gebied van zowel IT als bedrijfsvoering het hoofd te bieden
  • Geen verplichtingen: stroomlijn de uitvoering van initiatieven voor digitale transformatie met uiteenlopende flexibele zakelijke diensten
  • Van trein naar scooter: tover uw applicatielandschap om in flexibele scooters en auto’s waarmee u de doorlooptijd verkort
  • Stel ontwerp voorop: verplaats u volledig in de gebruiker om overtuigende ervaringen in het leven te roepen en de loyaliteit via alle beschikbare kanalen te versterken
Kom meer te weten over het implementeren van cruciale ontwerpelementen als grondslag voor het succes van uw bedrijf. Neem vandaag nog contact op met onze specialisten.
Ontdek de andere TechnoVision Clusters