TechnoVision voor telecommunicatie, media en entertainment

TechnoVision is een strategisch concept van Capgemini dat technologische trends in kaart brengt om te zien welke ontwikkelingen het best voorzien in de behoeften van een bepaalde branche of sector. Op basis van deze informatie kunnen onze klanten de meest relevante innovaties voor hun organisaties ontwikkelen.

TechnoVision laat zien welke invloed de ontwikkeling van de informatietechnologie op het bedrijfsleven heeft. Op basis van dit proces kan Capgemini ondernemingen in de sector telecommunicatie, media en entertainment (TME) helpen om te innoveren, nieuwe diensten voor zichzelf en voor hun klanten te ontwerpen en deze diensten sneller op de markt te brengen.

Process on the fly

‘Process on the Fly’-technologie is van groot belang voor de TME-sector. Vanwege de spectaculaire groei die deze sector de afgelopen 10-15 jaar heeft doorgemaakt, werden veel bedrijfsprocessen en activiteiten in korte tijd in elkaar gezet om diensten sneller op de markt te kunnen brengen. Hierdoor ontstond vaak een complexe en inflexibele structuur van systemen, tools en ad hoc-processen. Met een dergelijke structuur kunnen alleen medewerkers overweg die beschikken over gedetailleerde kennis van de bedrijfsregels en de werking van deze complexe systemen. Wanneer nieuwe, convergente diensten op de markt gebracht moeten worden, kunnen deze structuren haast niet meer worden aangepast, of alleen tegen hoge kosten en met een lange doorlooptijd.
 
Via een migratie naar technologieën uit het Process on the Fly-cluster van Capgemini kunnen TME-bedrijven hun operationele activiteiten opnieuw definiëren op basis van individuele of samengestelde services die hergebruikt kunnen worden. Deze services kunnen vervolgens worden georkestreerd tot bedrijfsprocessen voor de levering van nieuwe producten en diensten. De geautomatiseerde uitvoering van de georkestreerde processen wordt gestuurd door de bedrijfsregels van de organisatie. Wanneer een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt gebracht wordt, kunnen er nieuwe of aangepaste bedrijfsprocessen worden gedefinieerd in termen van herbruikbare services en bedrijfsregels.
 
Process on the Fly biedt meer flexibiliteit, een hoog intrinsiek kwaliteitsniveau en het vermogen om processen sneller en flexibeler aan te passen.

Thriving on Data

Via het ‘Thriving on Data’-concept kunnen TME-bedrijven een begin maken met het analyseren en als bedrijfsmiddel inzetten van de grote hoeveelheden gegevens die zij impliciet over hun klanten verwerven. Aanbieders van mobiele telecommunicatie weten waar hun klanten zich bevinden, welke diensten zij gebruiken en wat de kenmerken van hun communicatieactiviteiten zijn. TME-bedrijven die zich met digitale retail bezighouden, verwerven een schat aan informatie over hun klanten en hun voorkeuren bij de mediaconsumptie. Door de markt voor sociale media-services te betreden, kunnen grote telecommunicatie- en mediabedrijven hun klantgegevens nog verder verrijken.
 
De hamvraag is hoe deze verrijkte gegevens kunnen worden vertaald in profielinformatie op het niveau van individuele klanten, en hoe deze informatie kan worden gebruikt om op maat gemaakte producten en diensten aan te bieden. Het antwoord: de oplossingen uit het Thriving on Data-cluster van Capgemini.
Gerelateerd