Quality Blueprint

In een tijd dat de meeste ondernemingen bezuinigen op de IT-uitgaven, is het belangrijk dat u méér kunt doen met minder geld. Maar omdat u ook concurrerend wilt blijven en uw verplichtingen moet nakomen, zult u de kwaliteit moeten verbeteren met minder gebruik van middelen.
Quality Blueprint™ van Capgemini biedt tools en werkkaders waarmee u de volwassenheid van uw testfunctie kunt vergroten en uw processen sneller en efficiënter kunt stroomlijnen. Onze Quality Blueprint™-methode, die is gebaseerd op het beproefde Test Process Improvement®-concept, kan u helpen om:
  • Het ontwikkelingsstadium van uw testorganisatie af te meten aan sectorspecifieke benchmarks, zodat u een vergelijking kunt maken met de lokale of internationale concurrentie.
  • Fouten in applicaties en testprocessen terug te dringen, de ontwikkelingstijd te verkorten en de kosten te verlagen, terwijl u beter voldoet aan de bedrijfsvereisten.
  • Verbeteringen in het testproces aan te brengen en een business case op te stellen om uw testfunctie volwassener te maken.
  • Belangrijke uitdagingen in uw testorganisatie in kaart te brengen en te ontdekken hoe andere ondernemingen met vergelijkbare uitdagingen omgaan.
  • Al snel de eerste vruchten van de transformatie van de QA-processen te plukken door actieplannen op te stellen en uit te voeren, waarbij voorrang wordt gegeven aan maatregelen die met relatief weinig moeite relatief veel waarde opleveren.
 

Compromisloze snelheid en efficiëntie

Quality Blueprint™ produceert een analyse van uw huidige vaardigheden, processen en tools voor applicatietesting. Hierdoor komen eventuele tekortkomingen aan het licht die kunnen leiden tot projectvertragingen of problemen met de foutdetectie. We gebruiken een toolkit met accelerators om de veranderingen die nodig zijn om de prestaties van uw testorganisatie te verbeteren versneld door te voeren. Op basis van praktijkervaringen van onze klanten weten we dat hiermee kostenbesparingen tot 30% gerealiseerd kunnen worden. De routekaart die we voor uw transformatie opstellen, wijst prioriteiten toe aan de verbeteringen, zodat de eerste effecten al binnen vier weken merkbaar worden.

Gerelateerd