Big & fast data: de democratisering van informatie

Van Enterprise Data Warehouse naar Business Data Lake

De democratisering van informatie - Van EDW naar Business Data Lake

Capgemini heeft informatie altijd benaderd vanuit een bedrijfsoogpunt in plaats van vanuit een technisch oogpunt. Met de Business Data Lake namen wij en Pivotal een simpele vraag als uitgangspunt: waar heeft het bedrijfsleven behoefte aan?
 
Hieruit kwam naar voren dat de traditionele benaderingen meer waren gericht op het beheersen van de kosten voor IT dan op het leveren van waarde voor het bedrijf.
 
Uit ons onderzoek blijkt dat veel bedrijven al zijn begonnen aan een transformatie. Ze zien de enorme nieuwe waarde voor hun bedrijf die het vrijmaken van de informatie die in traditionele silo's, zoals een enterprise data warehouse, is opgeslagen, met zich meebrengt. Het gros van de bedrijven raakt echter gefrustreerd van hun huidige benaderingen en met name van de leveringsmethoden van de IT. Ze halen niet de waarde eruit die er volgens hen in zit.
 
Ongeveer 45% van de respondenten klaagt dat de huidige ontwikkelingscyclus voor nieuwe analyseoplossingen te lang is en niet voldoet aan de behoeften van hun bedrijf. Ruim de helft (53%) geeft aan dat de snelheid waarmee hun organisatie inzicht verkrijgt, wordt belemmerd door het ontwikkelingsproces van hun IT.
 
In het rapport wordt verslag gedaan van veel van de uitdagingen waarvoor bedrijven staan en worden bijbehorende oplossingen aangedragen. Bedrijven kunnen hieraan ontlenen hoe ze van hun ergernissen afkomen en kunnen transformeren naar een nieuw informatielandschap dat in goed samenspel werkt met hun bedrijf.
Gerelateerd

Experts