Big & fast data: opkomst van kennisgedreven zakendoen

Inzichten aan de operationele kant geven concurrentievermogen een nieuwe betekenis.

We leven in een snel veranderende en complexe wereld, waarin steeds meer mensen en apparaten met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een veelheid aan nieuwe digitale voetafdrukken. Als organisaties goed willen gedijen, moeten ze de enorme en snel veranderende stroom aan data doorzien om direct toegang te krijgen tot belangrijke inzichten. Vervolgens moeten ze deze benutten in hun operationele processen. Maar hoe kunnen deze inzichten uit gegevens bedrijven veranderen? Waar staan organisaties vandaag de dag en welke koers varen ze?            
 
We hebben 1.000 belangrijke besluitvormers uit negen verschillende regio's en negen verschillende sectoren bevraagd om ons inzicht te verschaffen in de richting die de markt opgaat.

Insights and data - driving competitive business

Big data heeft de markt gedreven naar een omslagpunt waardoor deze op zijn grondvesten schudt:
  • 64% van de bedrijven gelooft dat big data de grenzen van het traditionele zakendoen verlegt
  • 58% verwacht toenemende concurrentie van beginnende bedrijven als gevolg van data
  • 24% van de bedrijven rapporteert hinder te hebben van nieuwe concurrenten die hun markt betreden
 
In ons rapport onderzoeken we waar bedrijven staan met hun initiatieven tot het verkrijgen en gebruikmaken van inzichten afkomstig van big data. Ook al realiseert iedereen zich dat het tijd wordt voor verandering, toch zijn er nog wat struikelblokken die voorkomen dat big data wordt omarmd. We kijken naar de stappen die bedrijven op dit moment nemen om deze struikelblokken weg te nemen. We leggen uit hoe deze stappen uit kunnen groeien tot een reeks richtlijnen die een effectieve transformatie naar een kennisgedreven organisatie kunnen vormgeven.
 
Vandaag de dag gaat big data over ontwrichting van het bedrijfsleven. Organisaties gaan de strijd aan: niet alleen om succes, ook om te overleven. Om te overleven is het tijd om nu in actie te komen.
 
De echte strijd gaat om de gegevens die de meest relevante en nuttige inzichten opleveren en de combinatie van sets gegevens die data snel en effectief in geld kunnen omzetten. De waarde van uw data kan uiteindelijk de waarde van uw traditionele producten en diensten overstijgen. Technologieën voor big data maken het mogelijk nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die hiervoor kunnen zorgen.
 
Het behalen van voordeel uit big data hangt niet alleen af van de onderliggende technologie. De organisatorische integratie, transformatie en verandering spelen hierin een even grote rol. De organisaties uit ons onderzoek voeren de technologie op dit moment al door. Nu moeten ze de organisatorische veranderingen doorvoeren om de vruchten ervan te kunnen plukken.
Download vandaag nog een exemplaar van het rapport over doordacht leiderschap en grasduin in onze branchespecifieke en regionale uitkomsten.
 
Regio specifieke resultaten zijn hier te downloaden:
 
 
Meer over inzichten en data