Business Technology Performance Index 2016/2017


Download hier het volledige rapport.


In samenwerking met de Equipment Leasing and Finance Association presenteren wij met trots de Business Technology Performance Index (BTPI) voor 2016/2017. De BTPI biedt inzicht in trends op het gebied van technologie en vooruitstrevende initiatieven die bedrijven in materieelfinanciering verwachten, hebben genomen of hebben afgerond tijdens het uitbreiden van hun onderneming naar nieuwe markten, het bieden van nieuwe kansen en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

Recente bevindingen van ons onderzoek weerspiegelen dat platformvervanging voor zowel frontend (organisaties) als backend (dienstverlening) een belangrijk initiatief blijft voor bedrijven in materieelfinanciering, aangezien de gemiddelde levensduur van de huidige systemen steeds langer wordt.

Belangrijkste bevindingen BTPI:

  • 35% van de respondenten gaf aan dat in de komende 18 maanden een vervanging van het frontendsysteem wordt overwogen en 27% gaf voor dezelfde periode aan vervanging van het backendsysteem te overwegen
  • Kernplatformen voor frontend en backend hebben een gemiddelde levensduur (werkuren) van respectievelijk 10,3 en 12,8 jaar
  • Andere belangrijke initiatieven die door bedrijven in materieelfinanciering moeten worden genomen, zijn onder andere BI-verbeteringen, oplossingen voor digitaal ondertekenen en betere integratie met verschillende andere systemen
  • 63% van de respondenten gaf aan dat de belangrijkste backendsystemen niet voldoen aan toekomstige bedrijfsbehoeften, terwijl 54% van de respondenten hetzelfde aangaf voor de belangrijkste frontendsystemen

We vroegen bedrijven in materieelfinanciering hoe ze hun eigen bedrijf waarderen als het gaat om de volgende waardedisciplines: operationele excellentie, hechte klantrelaties en productleiderschap.

Belangrijkste bevindingen hechte klantrelaties:

  • 58% van de respondenten ziet ‘hechte klantrelaties’ als de belangrijkste waardediscipline voor hun organisatie
  • 77% van de respondenten gebruikt CRM-systemen (Customer Relationship Management) als hulpmiddel voor het bevorderen van hechte klantrelaties, terwijl 35% gebruikmaakt van oplossingen voor big data
  • 46% van de respondenten gaf aan dat ze een “gemiddelde” hoeveelheid gedetailleerde klantinformatie verzamelen die niet is opgedeeld in doelmarkten
  • 48% gaf aan dat integratie in een CRM-systeem een van de belangrijkste functies is die op dit moment in hun frontendplatform ontbreekt of niet goed werkt

Lees het volledige rapport

Download hier het volledige rapport. Neem voor meer informatie over trends in technologie en ondernemingen, en het meegaan met deze trends contact op met ons op via banking@capgemini.com.