Capgemini en Oracle’s World Jobseeking Report 2013

Wereldwijd Best Practice’s delen om mensen weer aan het werk te krijgen

Capgemini en Oracle bieden een mondiaal perspectief op werkloosheid en inzetbaarheid en de vraagstukken en uitdagingen waar recruitment afdelingen mee te maken hebben. Ontdek waarom innovatieve diensten, waaronder multi-channel delivery, de juiste weg vooruit zijn.
 

De opwaartse trend in werkloosheid ombuigen

Hoe kunnen werkgelegenheid- en welzijnsinstellingen meer burgers weer aan het werk helpen? Het is een veelvoorkomend probleem in een wereld waar werkloosheid zowel een sociale als een politieke uitdaging is. De jonge en langdurig werklozen hebben het meest behoefte aan ondersteuning.
 
Verscheidene organisaties komen met oplossingen gericht op het ombuigen van de opwaartse trend. Maar ze moeten niet geïsoleerd werken. In plaats daarvan moeten zij ervaringen delen met overheden en andere organisaties om van elkaar te leren en zo dit wereldwijde probleem aan te pakken.
 
Kijk hoe Working Links, een Britse organisatie, heeft bijgedragen aan het aan het werk helpen van meer dan 250.000 mensen.

Working Links: Belemmeringen in werkgelegenheid overwinnen in de UK

Werkloosheid en Inzetbaarheid - Top van de politieke agenda

Of het nu Mexico of Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Australië betreft, de transformatie van het huidige werkgelegenheid en inzetbaarheid landschap heeft drie gemeenschappelijke vragen te beantwoorden:
 
• Hoe kunnen we mensen helpen om efficiënter naar werk te zoeken?
• Hoe kunnen we kosteneffectiviteit bij de geleverde dienst waarborgen?
• Hoe kunnen we de verschillende niveaus van volwassenheid in de huidige systemen en weerstand tegen systeemmodernisatie wegnemen?
 
Bekijk de video over werkloosheid en de zoektocht van een werkzoekende:
 

Jobseeking: From Losing to Finding a Job

Efficiënte levering van diensten is een prioriteit
Capgemini en Oracle's World Jobseeking Report benadrukt het belang van een efficiënte en effectieve levering van diensten in een tijd van economische onzekerheid.
 
De belangrijkste bevindingen zijn:
• Complexe terug-naar-werk-systemen moeten worden ontknoopt en legacy processen en technologie geherstructureerd om zo de kosten te verlagen.
• Moeten we het dienstenaanbod van recruterende afdelingen fundamenteel heroverwegen en zorgen voor meer gebruikersvriendelijke diensten?