eGov Benchmark 2015

eGov Benchmark: toekomstbestendige e-overheid voor een uitsluitend digitale markt

De diversiteit en vindingrijkheid van Europa maken innovatie in de publieke sector mogelijk, maar wat kunnen lidstaten doen om de verwachtingen van burgers waar te maken? Met de eGovernment Benchmark wordt bekeken hoe overheidsdiensten ‘twee keer zo goed kunnen functioneren, in de helft van de tijd, voor half zoveel geld.’

Europa’s digitale potentieel

De dienstverlening in de publieke sector boekt tegenwoordig in heel Europa progressie, maar volgens de meest recente eGovernment Benchmark studie niet genoeg. Beleidsmakers moeten nu koers zetten richting digitale transformatie.

In het Insight Report worden de rol van e-overheid bij zeven ingrijpende gebeurtenissen in het leven van burgers en de beschikbaarheid van belangrijke IT-bouwstenen in deze levensgebeurtenissen onderzocht:

 • Een bedrijf beginnen en eerste handelsactiviteiten (2012, 2014)
 • Een baan verliezen en vinden (2012, 2014)
 • Studeren (2012, 2014)
 • Gewone bedrijfsprocessen (2013)
 • Verhuizen (2013)
 • Een auto bezitten en besturen (2013)
 • Een kleine vorderingsprocedure starten (2013)
Inforgraphic

Belangrijkste bevindingen: let op de kloof met e-overheid

Europa wordt digitaal volwassener, doordat steeds meer online overheidsdiensten de gebruiker meer centraal zijn gaan stellen, aldus het rapport. Lidstaten moeten zich richten op het doen van verbeteringen voor mobiele apparaten, transparantie en vereenvoudiging.

Belangrijkste bevindingen:

 • Europa wordt digitaal volwassener. Met een gemiddelde score van 73% in 2014 werd bevestigd dat klantgerichtheid de indicator is die op het niveau van meer dan 28 EU-landen het sterkst is verbeterd. De score kwam 3 procentpunten hoger uit dan het voorgaande jaar. Deze resultaten geven weer dat er verspreid over alle Europese landen elk jaar vorderingen worden geboekt.
 • Mobiel, een gemiste kans: Slechts een op de vier websites van overheidsdiensten is afgestemd op raadpleging via mobiele apparaten, waardoor een groot deel van de gebruikers niet wordt aangesproken.
 • Verhoogde transparantie, maar nog een lange weg te gaan om vertrouwen op te bouwen: We tekenden een verbetering van drie procentpunten op ten opzichte van de vorige meting, maar het percentage bleef steken op een onbevredigende 51%.
 • Stapvoets naar een slimme overheid: De verbetering van een schamele procentpunt wat betreft het doorvoeren van essentiële technologische middelen zet de transitie naar een slimme overheid op losse schroeven. Essentiële middelen, zoals authentieke bronnen, maken het mogelijk dat diensten geautomatiseerd en data hergebruikt kunnen worden zodat de administratieve last verder kan worden teruggebracht.
 • De uitsluitend digitale markt is nog niet daar: De Commisie Juncker heeft grensoverschrijdende mobiliteit als een van de tien prioriteiten gesteld, maar tot nog toe is niet eens de helft van de doelstellingen bereikt.

Pad naar volwassenheid voor innovatie in de publieke sector

Nieuwe technologieën en modellen bieden overheden de mogelijkheid om gebruik te maken van innovatieve oplossingen die betere, snellere en goedkopere diensten leveren. Wij doen vijf belangrijke aanbevelingen voor Europese organisaties in de publieke sector om te innoveren:

 • Begeleid: bouw als basis een gedeelde digitale infrastructuur. De fundering van de infrastructuur is nodig om technologische bouwstenen voor de digitale transformatie tussen overheidsinstanties en -niveaus te kunnen ontwikkelen.
 • Bekoor: diensten op maat in plaats van diensten voor klanten Dienstverlening die gebruikers bekoort en aanzet om het internet te (blijven) gebruiken. Benut: maak online diensten verplicht. De logische volgende stap is de doelstelling om alles 'standaard digitaal' te maken.
 • Bekwaam. Bekwaam. Bekwaam: medewerkers, ambtenaren, leidinggevenden en gebruikers moeten worden bekwaamd in digitale vaardigheden.
 • Ontdek hoe de uitkomsten zich verhouden tot die van het rapport van vorig jaar.

Ontdek hoe de uitkomsten zich verhouden tot die van het rapport van vorig jaar.

Gerelateerd

Experts