eGovernment Benchmark 2016

Europese overheden behoedzaam met versnellen van digitale prestaties

De diversiteit en vindingrijkheid van Europa maken innovatie in de publieke sector mogelijk, maar wat kunnen lidstaten doen om de verwachtingen van burgers waar te maken? De eGovernment Benchmark bekijkt hoe overheidsdiensten ‘in de helft van de tijd en voor half zoveel geld twee keer zo goed kunnen functioneren.’

Europa’s digitale potentieel

Met de eGovernment Benchmark worden de aandachtsgebieden van het eGovernment Action Plan 2011-2015 geëvalueerd. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er, hoewel Europese overheden steeds meer diensten online aanbieden, meer nadruk zou moeten liggen op de ontwikkeling van eGovernment-diensten waarmee burgers en ondernemingen daadwerkelijk worden ondersteund. Deze diensten moeten:

 • online beschikbaar zijn – voor 60% van diensten kan informatie online worden uitgewisseld en kunnen transacties online worden uitgevoerd
 • mobielvriendelijk zijn – slechts bij 1 op de 3 publieke websites is de leesbaarheid en navigatiestructuur goed afgestemd op mobiele apparaten
 • handig in gebruik zijn – hoewel er meer diensten online worden aangeboden, is er geen verbetering op het gebied van gebruikerservaring
 • transparant zijn – in slechts de helft van de gevallen verstrekken overheden voldoende informatie over de manier waarop een dienst wordt verleend

 

Het uitbreiden van digitale mogelijkheden kan meer in beweging zetten en overheden helpen het digitale potentieel te benutten

 

Inforgraphic

Belangrijkste bevindingen: let op de kloof met e-overheid

Wat we hebben ontdekt:

 • Europa wordt digitaal volwassener...: de online beschikbaarheid van diensten op niveau van EU28+ staat op 81% (+ 9% ten opzichte van 2013) en de online gebruikersvriendelijkheid steeg met 4% ten opzichte van 2013
 • ...maar voornamelijk door middel van een ‘digitaal diagonaal’ in Europa: de prestaties van landen variëren sterk en er is een verschil van 68% tussen de landen die het best en het slechtst presteren. De kloof tussen de best presterende landen in het ‘digitale diagonaal’ van Zuidwest- naar Noordoost-Europa en andere Europese landen wordt steeds groter.
 • Betere grensoverschrijdende mobiliteit voor ondernemingen: de gebruikersvriendelijkheid van publieke diensten voor internationale ondernemingen is geavanceerder dan de gebruikersvriendelijkheid van burgergerelateerde diensten.
 • Weinig voortgang op het gebied van acceptatie van belangrijke technologische facilitators: Europese overheden maken wat vaker gebruik van technologieën zoals eID of Single sign-on, maar er wordt op dit gebied duidelijk minder voortgang geboekt dan bij andere benchmark-indicatoren.

Lees in hoeverre deze bevindingen verschillen van het rapport van vorig jaar

Pad naar volwassenheid voor innovatie in de publieke sector

Nieuwe technologieën en modellen bieden overheden de mogelijkheid om gebruik te maken van innovatieve oplossingen die betere, snellere en goedkopere diensten leveren.

Wij doen drie belangrijke aanbevelingen voor Europese organisaties in de publieke sector voor de transformatie in een digitale organisatie:

 • Overheden moeten meer nadruk leggen op de ontwikkeling van eGovernment-diensten waarmee burgers en ondernemingen daadwerkelijk worden ondersteund.
 • Overheden moeten met behulp van technologie ‘conservatieven’ inruilen voor ‘digitale masters’ om hun organisatie te digitaliseren en verbeteringen op het gebied van efficiëntie te realiseren. Dit houdt bijvoorbeeld in:
  • dat gegevens opnieuw worden gebruikt voor het vooraf invullen van online formulieren, wat nu in slechts 49% van de gevallen gebeurt
  • dat er wordt geïnvesteerd in belangrijke facilitators en deze worden geïmplementeerd: deze benchmark lijkt te stagneren
  • dat een gamma aan diensten verplicht online kan worden aangeboden: het wordt steeds gebruikelijker dat bedrijven eServices aanbieden, maar voor burgers is dit in slechts enkele landen in Europa een trend
  • online interoperabele en grensoverschrijdende diensten: deze zijn nog steeds niet gerealiseerd, wat leidt tot omslachtige persoonlijke en papieren processen
 • Overheden moeten meer investeren in de ontwikkeling van hun eigen digitale mogelijkheden om het digitale potentieel te benutten en nieuwe bedrijfsmodellen te ontdekken
  • Het effectief leiden van eGovernment-projecten vereist actuele vaardigheden en inzichten op het gebied van technologische mogelijkheden: door middel van leiderschap en op alle andere niveaus
  • Onderzoek toont aan dat de kennis en vaardigheden van ambtenaren op het gebied van IT mogelijk niet voldoende zijn om de digitale transformatie van de publieke sector een impuls te geven
Gerelateerd

Experts