Energy Markets Observatory 2015

De chaotische situatie op de elektriciteits- en gasmarkten vormt een bedreiging voor de leveringszekerheid in Europa. Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? Hoe kunnen de uitdagingen worden overwonnen? U vindt de antwoorden in het 15e European Energy Markets Observatory-rapport.

Introductie

Het European Energy Markets Observatory-rapport (EEMO) is een jaarlijks rapport van Capgemini dat sinds 2002 de ontwikkelingen volgt bij het creëren van een open en vrije elektriciteits- en gasmarkt in de 27 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland, alsmede de vorderingen ten opzichte van de EU 3x20-doelstellingen voor klimaatbeheersing. In het rapport wordt aandacht besteed aan alle segmenten van de waardeketen. Actuele aspecten van de energievoorziening (digitale revolutie, klantervaring, slimme netwerken en demand response management) worden geanalyseerd om de belangrijkste trends in de gas- en elektriciteitssector in kaart te brengen.
 
Het rapport wordt samengesteld in samenwerking met drie partners: Exane BNP Paribas, CMS Bureau Francis Lefebvre en VaasaETT Global Energy Think Tank.

Belangrijkste bevindingen uit de 15e editie van het European Energy Markets Observatory-rapport

Belangrijkste bevindingen

De 15e editie van het European Energy Markets Observatory-rapport bestrijkt het hele jaar 2012 en de winter 2012/13.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de Europese elektriciteits- en gasmarkten in chaos verkeren door verschillende oorzaken:

 • Een zwakke economie en dalend verbruik van elektriciteit en gas
 • Het EU Klimaat- en energiepakket, dat de EU-landen verplicht de energiemix in 2020 voor 20% uit duurzame energie te laten bestaan. Doordat er op de markten prioriteit wordt gegeven aan duurzame energie, daalt de benuttingsgraad van andere energievormen, zoals gascentrales
 • De hausse in onconventioneel gas en de lage spotmarktprijzen in de Verenigde Staten, leidend tot een overaanbod van kolen in Europa en lagere kolenprijzen
 • Lage CO2-prijzen, waardoor installaties met lage CO2-uitstoot niet worden gestimuleerd

 
Deze ontwikkelingen veroorzaken meerdere problemen, waaronder sluiting van gascentrales, op termijn onhoudbare subsidies voor duurzame energiebronnen en dalende prijzen voor CO2-emissierechten. Deze situatie vormt een duidelijke bedreiging voor de leveringszekerheid op korte en lange termijn.

Conclusie

De energiemarkten moeten worden hervormd door:

 • Herziening van de markt voor emissierechten (onder andere moeten de toekenningsniveaus worden aangepast aan de economische situatie)
 • Snelle vorming van capaciteitsmarkten met coördinatie op Europees niveau
 • Ontwerp en implementatie van een nieuwe structuur voor de retailmarkt met steun voor financiering en implementatie van slimme netwerken
 • Een realistischer groeitempo voor duurzame energie, zodat de hiermee gepaard gaande toename van subsidies onder controle blijft
 • Implementatie van een agressief en efficiënt beleid voor energiebesparing

 
Als de juiste hervormingen niet tijdig worden doorgevoerd, zal de kwaliteit van de fysieke elektriciteits- en gasinfrastructuur afnemen en komt de leveringszekerheid van energie onder druk te staan zodra de economie weer aantrekt en de consumptie toeneemt.
 
Lees het onderzoeksrapport voor een compleet overzicht van de Europese energiemarkten, met 60 grafieken over zes hoofdthema's:

 • Energieregulering
 • Elektriciteitsmarkten
 • Gasmarkten
 • Klanttransformatie
 • Duurzame energiebronnen en lokale energieomschakeling
 • Overzicht van organisaties

Meer informatie over het EEMO-rapport:

Gerelateerd

Experts