Het European Energy Markets Observatory-rapport: 16e editie

De elektriciteitsmarkten blijven onstabiel en de gasvoorziening blijft onzeker. De Europese Commissie heeft al actie ondernomen, maar is dit afdoende? In de 16e editie van het European Energy Markets Observatory-rapport wordt alles uit de doeken gedaan.

Belangrijkste bevindingen van het 16e European Energy Markets Observatory-rapport

Inleiding

Sinds 2002 brengt Capgemini jaarlijks het European Energy Markets Observatory-rapport (EEMO) uit. Het rapport volgt de ontwikkelingen op twee gebieden: het creëren van een open en vrije elektriciteits- en gasmarkt in de 28 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland, en het behalen van de EU-doelstellingen voor klimaatbeheersing. In het rapport wordt aandacht besteed aan alle segmenten van de waardeketen. Actuele aspecten van de energievoorziening (digitale revolutie, klantervaring, slimme netwerken en energietransitie) worden geanalyseerd om de belangrijkste trends in de gas- en elektriciteitssector in kaart te brengen.

Het rapport wordt samengesteld in samenwerking met drie partners:

Bevindingen van het EEMO

Het rapport van dit jaar ziet een aantal ontwikkelingen die de gas- en elektriciteitssector momenteel beïnvloeden, waaronder:

  • Zeer verstoorde elektriciteitsmarkten: Negatieve groothandelprijzen, sluitingen van gasgestookte centrales en hogere prijzen voor consumenten kenmerken de markt.
  • Onvoldoende hervormingen op Europees niveau: De Europese Commissie heeft verschillende hervormingen in gang gezet, waaronder de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid broeikasgassen met 40% terug te dringen, de koppeling van subsidies voor duurzame energie aan marktomstandigheden en het akkoord op de invoering van capaciteitsmarkten. Het is echter de vraag of dit verstrekkend genoeg is.
  • Continuïteit van gasvoorziening staat onder druk: De Oekraïnecrisis zou ertoe kunnen leiden dat de gasvoorziening aan sommige landen wordt gestaakt deze winter. Compenserende maatregelen, zoals investeringen in pijpleidingen die niet door Rusland lopen, nieuwe opslagcapaciteiten en het opvoeren van de import van vloeibaar aardgas (LNG), zijn niet van de grond gekomen, ondanks dat begonnen is met de winning van schaliegas in sommige landen.
  • Nieuwe plannen voor energietransitie: Duitsland heeft als eerste zijn plan opgesteld waarin een aanzienlijke uitbreiding van duurzame energie is opgenomen en heeft te kampen gehad met uitdagingen. Andere lidstaten doen er goed aan om van Duitsland te leren alvorens ze hun eigen plan opstellen.

Infographic

Gerelateerd

Experts