Marketingboodschap aanpassen van merkgericht naar klantwaarde

Digitale marketing schreeuwt om ‘nieuwe technologie’. Maar draait digitale marketing niet meer om uw bedrijfscompetentie (het vermogen om snel een operationeel model aan te passen) dan om de technologie an sich? Wanneer er opeens sprake is van een andere situatie, heeft het ter plekke aanpassen van uw digitale marketing, zoals een relevante en tijdige tweet, de kracht in zich om uw boodschap veel effectiever over te brengen dan een statische banner, poster of tv-campagne.

Toch blijft er ruimte voor de traditionele marketingtechnieken in de huidige digitale wereld. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen alle klantcontactpunten. Verder gaat het om het inzicht in hoe de waarde van data kan worden ontsloten door deze direct in de context te plaatsen.

Digitale marketing kan een beetje worden vergeleken met een populair spel voor kinderen: het spel waarbij je de stippellijntjes met elkaar verbindt om uiteindelijk het grote plaatje te zien. Marketing begint bij een onbekende entiteit: de klant. Hoe meer contact u met uw klanten heeft en hoe meer puzzelstukjes informatie u via de verschillende contactpunten heeft om aan elkaar leggen, des te duidelijker wordt het beeld van hun koopgedrag, voorkeuren en antipathieën.

Hoe de klant in de boardroom te plaatsen

Nieuwe digitale marketing verandert het spel. Het maakt het tonen van directe betrokkenheid mogelijk op basis van het hier en nu. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een tweet naar de betreffende sportfans, wanneer het team scoort dat uw merk sponsort. Een inspirerende en directe digitale reactie.

De extra mogelijkheden om direct contact te hebben met de klant en zijn belevingswereld is slechts een van de trends die we zien op het gebied van klantbinding in de toekomst. Dit speelt met name bij bedrijven die actief zijn in de detailhandel, media, reis- en transportbranche, financiële dienstverlening of consumentengoederensector. Het is nu al van invloed op marketingprogramma's, net als een aantal andere trends die digitaal worden aangestuurd. Bij “Marketingboodschap aanpassen van merkgericht naar klantwaarde” bespreken we zeven trends die elk hun eigen specifieke platform, kansen op het gebied van data, maar ook uitdagingen met zich meebrengen.

De transformatie op het gebied van digitale marketing is ongetwijfeld complex van aard als gevolg van de verschillende soorten beschikbare media (zowel traditioneel als nieuw), de vereiste nieuwe set aan vaardigheden en het snel veranderende technologische landschap. Maar als alles op de juiste manier wordt uitgevoerd en de ambitie en strategie van uw merk in het oog wordt gehouden, zijn er enorm veel kansen om resultaten om te buigen.

Vergroot de efficiëntie en het effect van datagestuurde marketing. Ga vandaag nog de dialoog aan. Neem gerust contact op.