Minimaliseer uw afhankelijkheid van uw cloudleverancier

Staat uw afhankelijkheid van uw cloudleverancier veranderingen in de weg?

Wanneer u kiest voor een leverancier brengt dat altijd een zekere mate van afhankelijkheid met zich mee. Cloudoplossingen zijn daarop geen uitzondering, en daarom is het verstandig om alvast voor een goede exitstrategie te zorgen wanneer u een cloudleverancier kiest.

Laat afhankelijkheid van uw cloudleverancier geen belemmering zijn voor vooruitgang

Leveranciersafhankelijkheid is niets nieuws in het IT-landschap van bedrijven. Wat echter nieuw is, is dat er nu ook cloudleveranciers zijn.

Nu dat de hedendaagse digitale technologie steeds snellere veranderingen mogelijk maakt, moeten CIO’s de volledige levenscyclus van hun cloudoplossingen plannen en daarbij rekening houden met eventuele exitkosten. Leveranciersafhankelijkheid kan contractueel zijn vastgelegd of bijvoorbeeld het gevolg zijn van bedrijfsprotocollen. In alle gevallen kan het risico worden beperkt door een effectieve routekaart voor de cloud waarin voorzieningen zijn getroffen voor gegevensoverdracht naar een andere leverancier. Dit geldt met name wanneer u cloudspecifieke applicaties ontwikkelt met PaaS.

Ontwerpen van een cloudstrategie die perfect past bij uw bedrijf

Wanneer uw onderneming overstapt op een ‘cloud-first’ bedrijfsvoering op de steeds volwassener wordende cloudmarkt, is het van cruciaal belang dat u zich bewust bent van de risico’s van leveranciersafhankelijkheid, en dat u beschikt over een duidelijke strategie om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. De experts van Capgemini’s Cloud Choice Advise kunnen u helpen.

Samen met de klant ontwikkelen wij een businesscase voor de cloud waarin duidelijk de kosten en voordelen van de overstap naar de cloud tot uiting komen. In een cloudroutekaart voor de lange termijn wordt rekening gehouden met de impact van het verplaatsen van data en apps naar een nieuwe cloudleverancier. Op deze manier worden de risico’s van leveranciersafhankelijkheid beperkt, zodat u de verwachte voordelen kunt realiseren.

 

Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen van businesscases voor de cloud

Onze cloudexperts helpen klanten bij het afwegen van de risico’s en voordelen van de migratie naar een cloudomgeving met meerdere leveranciers.

Capgemini werkt met u aan:

 • Het formuleren van een cloudstrategie, rekening houdend met exitkosten in uw businesscase; 
 • Het opstellen van een routekaart voor de cloud waarbij het risico van leveranciersafhankelijkheid zo klein mogelijk wordt gehouden;
 • Het ontwerpen van een businesscase voor de cloud die is gebaseerd op strategische doelstellingen voor de lange termijn, niet op kortetermijnoplossingen;
 • Het inbouwen van veiligheidsmaatregelen voor uw data en apps wanneer u op een andere cloudleverancier overstapt.

Kies voor een cloudstrategie waarin u alle mogelijkheden openhoudt

Lees de praktijkadviezen van onze experts over de belangrijkste risico’s van afhankelijkheid van cloudleveranciers en ontdek hoe u een cloudstrategie kunt ontwikkelen die deze risico’s zo klein mogelijk houdt:

 • Minimaliseren van uw afhankelijkheid van uw cloudleverancier
  In deze discussienota bespreken onze cloudexperts de risico’s die samenhangen met afhankelijkheid van een cloudleverancier en de vijf vragen die bedrijven zichzelf moeten stellen om er zeker van te zijn dat hun cloudstrategie deze risico’s zo klein mogelijk houdt.
 • Afhankelijkheid van een cloudleverancier: fabeltje of realiteit?
  In deze blog vraagt Robert Jackson, Head of Cloud, Digital and Integration bij Application Services UK, zich af of het gevaar van afhankelijkheid van een cloudleverancier echt bestaat of een drogreden is om niet de overstap naar de cloud te hoeven wagen.
 • Zo minimaliseert u de drie voornaamste risico’s van afhankelijkheid van een cloudleverancier
  In zijn blog presenteert Nick Slane, Cloud Infrastructure Solutions Lead bij Capgemini Consulting (UK), de drie voornaamste zorgpunten en de beschikbare strategieën om deze risico’s van afhankelijkheid van een cloudleverancier te verkleinen.
 • Afhankelijkheid van cloudleverancier in beeld gebracht
  Deze infographic laat zien hoe de mate van leveranciersafhankelijkheid zich verhoudt tot de cloudmodellen.