World Payments Report 2013

Het World Payments Report 2013 van Capgemini en RBS onderzoekt de meest recente ontwikkelingen in het wereldwijde betaallandschap. Deze 9e editie laat de impact zien van innovatieve B2B business modellen en alternatieve C2B modellen op de payments waardeketen. Daarnaast is er aandacht voor trends in het betalingenvolume en belangrijke initiatieven op het gebied van wet- en regelgeving.

Laatste Nieuws

Persbericht: World Payments Report 2013: het aantal niet-contante betalingen stijgt wereldwijd tot 333 miljard. Sterke groei van niet-contante betalingen wijst op verschillende hersteltempo's in de wereldwijde betaalindustrie.

Samenvatting

Het wereldwijde aantal niet-contante betalingen groeide in 2011 met 8,8% tot 307 miljard, vooral dankzij de opkomende markten. In 2012 zal het aantal niet-contante betalingstransacties naar verwachting boven de 333 miljard uitkomen. Belangrijkste bevindingen:
 • De regio Midden-Europa, Midden-Oosten en Afrika (CEMEA) en de regio Opkomend Azië groeiden elk met meer dan 20%, terwijl ook Latijns-Amerika een bovengemiddelde groei van 14,4% behaalde.
 • De ontwikkelde markten van Noord-Amerika en Europa groeiden met 'mid-single digits', maar zijn nog altijd de grootste markten voor niet-contante betalingen en maken samen circa twee derde van het wereldwijde niet-contante transactievolume uit.
 
Het gebruik van betaalkaarten (bankpassen en creditcards) is in 2011 verder toegenomen. Het aantal bankpastransacties steeg met 15,8% tot 124 miljard en het aantal creditcardtransacties nam met 12,3% toe tot 57 miljard.

Meer mobiele en elektronische betalingen

De betaalindustrie verwacht dat de aantallen mobiele en elektronische betalingen tot en met 2014 jaarlijks met 58,5% respectievelijk 18,1% zullen toenemen. Het World Payments Report 2013 zet echter enkele belangrijke vraagtekens bij deze schattingen.
 
Het Rapport constateert dat er een statistisch 'zwart gat' aan het ontstaan is doordat nieuwe regio's actiever worden en niet-bancaire instellingen een groter deel van de wereldwijde betalingenmarkt voor hun rekening nemen met instrumenten zoals elektronische en mobiele betalingen, prepaid-kaarten en virtuele valuta's. Als er betere statistische gegevens worden verzameld, kunnen ondernemingen beter gefundeerde investeringsbeslissingen nemen en toekomstige marktrisico's beter beheersen.

Initiatieven van de wetgever en de industrie

 • Het afgelopen jaar hebben de wetgever en de betaalindustrie over de hele wereld nieuwe belangrijke initiatieven ontplooid om het gemak voor de consument te vergroten, de beveiliging en transparantie van betalingen te verbeteren, de fraudebestrijding te versterken en de innovatie te stimuleren.
 • Naarmate er meer van deze initiatieven (key regulatory & industry initiatives, KRII's) komen, neemt de overlapping tussen de afzonderlijke initiatieven toe. In het Rapport wordt een 3C-model voorgesteld, zodat ondernemingen de KRII's in clusters kunnen verwerken.
 • Vanwege de grote uitdagingen bij de migratie naar SEPA-instrumenten is het zeer onwaarschijnlijk dat dit initiatief vóór de deadline van februari 2014 volledig geïmplementeerd zal zijn.
 • Of de kerndoelstellingen van SEPA (innovatie mogelijk maken en concurrentie bevorderen) worden gerealiseerd, hangt af van de vorderingen die worden geboekt op het gebied van elektronische en mobiele betalingen.
 

Klantgerichte innovatie

 • 'Payments acquisition' (verkoop/handel mogelijk maken door koop- en verkooporganisaties bijeen te brengen in de consumentenmarkt en de zakelijke markt) komt naar voren als het gebied met het grootste potentieel voor klantgerichte innovatie.
 • Zowel nieuwe als bestaande spelers ontwikkelen en leveren een veelheid aan innovatieve services, waarbij we vier 'Innovation Value Hotspots' kunnen onderscheiden die een richtpunt bieden voor toekomstige investeringen.
 • De toenemende fragmentatie van de waardeketen in het betalingsverkeer biedt betaalserviceproviders mogelijkheden voor innovatie.
 • Banken moeten hun producten beter afstemmen op de behoeften van de klant, investeringen prioriteren en eventueel hun sourcingstrategieën heroverwegen.
 • Retailklanten moeten een evenwicht vinden tussen beveiliging en gebruiksgemak, terwijl zakelijke klanten zich moeten richten op een op standaarden gebaseerde samenwerking met serviceproviders.
 

Het World Payments Report

Het jaarlijkse World Payments Report onderzoekt de ontwikkelingen in het wereldwijde betaallandschap en analyseert wereldwijde en regionale trends in niet-contante betalingen. Het Rapport geeft de laatste stand van zaken rond SEPA en andere initiatieven van de wetgever en de industrie en besteedt uitgebreid aandacht aan innovatie op het gebied van payments acquisition.

Meer informatie

 • Klik hier voor meer informatie over het World Payments Report 2013 en om een exemplaar te downloaden
 • Registreer om een presentatie over de bevindingen van het rapport bij te wonen.
 
Maak kennis met de betalingsoplossingen van Capgemini

Capgemini World Payments Report Experts

Volg onze WPR experts: Jean Lassignardie en David Wilson.

Neem contact met ons op

Om de bevindingen in het World Payments Report nader met ons te bespreken, neemt u contact op met: payments@capgemini.com.

Gerelateerd

Experts