World Quality Report 2015-16

Het snelle tempo van digitale transformatie en de kortere marktintroductietijd en levenscycli van producten en diensten maken dat het belang van kwaliteitsborging en testing voor organisaties over de hele wereld toeneemt. Welke veranderingen voeren zij door om te voldoen aan de behoeften van de digitale omgeving van vandaag de dag?

Gelijke tred houden met digitale transformatie

Digitale transformatie zet de bedrijfsprocessen in rap tempo op zijn kop. Organisaties richten zich steeds meer op kwaliteitsborging en testing met als doelstelling te komen tot een optimale klantervaring. De snelheid waarmee de digitale transformatie verloopt blijft echter een reusachtige uitdaging.

De zevende editie van het World Quality Report, gezamenlijk gesponsord door Capgemini, Sogeti en HPE, toont de bevindingen over de trends in de kwaliteitsborging en testing van applicaties, maar geeft ook aanbevelingen aan organisaties voor het creëren van robuuste testprocedures. Het rapport is gebaseerd op een wereldwijd marktonderzoek onder 1.560 senior IT-executives en leiders op het gebied van testing uit 32 landen.

Het World Quality Report is het enige rapport waaraan een wereldwijd onderzoek ten grondslag ligt en dat een beschouwing geeft van de actuele trends in kwaliteitsborging en testing. Het omvat:

 

Actuele trends in kwaliteitsborging en testing

Belangrijkste bevindingen van het rapport van dit jaar:

  • Het effect van de kwaliteit van IT op de ervaring van gebruikers is een drijvende kracht achter de huidige initiatieven op het gebied van digitale transformatie.
  • De budgetten voor kwaliteitsborging en testing nemen elk jaar met 9% toe.
  • Ondernemingen voeren op grote schaal de agile en DevOps-methode in.
  • Kortere programma's en levenscycli van applicaties zorgen voor een toegenomen vraag naar testinghardware en -infrastructuur.

Een routekaart voor de IT van de toekomst

Belangrijkste aanbevelingen van het rapport van dit jaar:

  • Richt de aandacht van kwaliteitsborging en testing opnieuw op klantervaring en business assurance.
  • Transformeer het traditionele Testing Center of Excellence (TCoE) via agile en DevOps-methodes.
  • Maak van het doorlopend en geautomatiseerd testen van de beveiliging een belangrijke strategie.
  • Geef prioriteit aan het testen via voorspellende analyses en voortdurende feedback.
  • Breid de vaardigheden van de testteams uit naar meer dan alleen handmatig en geautomatiseerd testen.