Utilities Consulting Services

Gelijke tred houden met veranderingen in de markt door het optimaliseren van activiteiten in uw waardeketen.

Nieuwe operationele strategieën vereist

De Utility sector wordt geconfronteerd met volatiele grondstoffenprijzen, milieuproblematiek, concurrentie en regelgeving, alsmede de introductie van 'smart technology'.

Om deze ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen heeft u nieuwe operationele strategieën, business-brede transformatie, en een geoptimaliseerde organisatie nodig. We houden nauwlettend de marktontwikkelingen in de gaten met behulp van een netwerk van toegewijde laboratoria, zodat u bij dit spel een troef achter de hand heeft.

'Transform with the Power of Digital'

Enkele diensten van Capgemini Consulting:
  • Cleantech
  • Energy retailers
  • Operational excellence
  • Smart Energy
Deze technologieën kunnen uw bedrijf transformeren , de operationele efficiëntie verhogen en leverancier-klantrelaties hernieuwen.

Transformeer de sector met behulp van inzicht

We hebben in de hele waardeketen en industrie meer dan 800 consultants die actief zijn in 12 grote regio's . Dat is de reden waarom 60% van de grootste nutsbedrijven over de hele wereld bij ons aankloppen.
 
Bij Utilities Consulting Services, ontwikkelt een internationaal team diensten om te voorzien in de specifieke behoeften van nutsbedrijven over de hele wereld. Het wordt ondersteund door Capgemini Utilities strategie Lab, een wereldwijd netwerk van consultants en onderzoekers die zorgen voor de meest recente inzichten in de utilities branche.

Gerelateerd