Accelerators

Capgemini helpt verzekeringsmaatschappijen hun schadebeheer sneller en beter te realiseren door gebruik te maken accelerators die Capgemini in de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld.

Accelerators voor de verzekeringsbranche

Snellere implementatie, lagere risico’s en grotere betrouwbaarheid via beproefde methoden en tools.
 

Functionaliteiten Matrix voor Schadebeheer

De Functionaliteiten Matrix is een complete lijst van requirements die alle elementen van de waardeketen voor schadebeheer omvat. Deze requirements worden gekoppeld aan productlijnen en gecategoriseerd op basis van elf elementaire bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen de requirements efficiënt worden verzameld, gevalideerd en geanalyseerd.
 

Use cases

We hebben ruim 130 use cases ontwikkeld, die het brede functionaliteitspectrum van commerciële standaardproducten bestrijken. In de use cases worden de primaire en alternatieve applicatiestromen beschreven vanuit gebruikersperspectief, zodat naar aanleding van wijzigingen in cofiguratie of applicatie, gemakkelijker aanpassingen kunnen worden aangebracht.

Processtromen

We hebben daarnaast een overzicht van processtromen samengesteld, die alle functionaliteitgebieden bestrijken en aan de use cases zijn gekoppeld. De processtromen geven het verloop van de verwerking van de applicatie of het product van begin tot eind weer.
 

Veldspecificaties

Er zijn veldspecificaties opgesteld om alle schermelementen van het product vast te leggen aan de hand van hun functie. Elk schermelement wordt vastgelegd in samenhang met het database-element en het toegangselement, zodat de details tot op componentniveau zichtbaar zijn.
 

Database met bedrijfsregels

Na uitvoerig onderzoek van het product is een uitgebreide lijst met meer dan 700 bedrijfsregels samengesteld. Hierdoor kunnen businessgebruikers de regels beter begrijpen en het product effectiever gebruiken.
 

Koppeling van requirements aan use cases

Requirements worden aan bestaande use cases gekoppeld. Op basis van deze informatie kunnen afhankelijke elementen worden getraceerd, zodat gemakkelijk kan worden vastgesteld welke use cases worden beïnvloed door veranderingen in requirements (en andersom).
 

Koppeling van use cases aan specificaties van invoervelden

De use cases worden gekoppeld aan de specificaties van de invoervelden. Tijdens het formuleren of ontwikkelen van requirements kunnen veranderingen in het schermontwerp of de schermfunctionaliteit gemakkelijk worden herleid tot use cases en de specificaties van invoervelden.