Analyse en transformatieplan

Op basis van een grondige analyse kan Capgemini de beste route aanbevelen voor de transformatie van uw polis- en/of schadeadministratie.
Een transformatie van de polis- en/of schadeadministratie kan een katalysator zijn voor differentiatie en een concurrentievoordeel bieden. Omdat deze transformatie gevolgen heeft voor mensen, processen, technologie en verzekeringsproducten, kan er een verschuiving en ontwikkeling in de bedrijfsmodellen ontstaan. Om hiermee om te gaan moeten uw business en uw IT goed op elkaar zijn afgestemd.

Evalueren is belangrijk

Het is van belang dat u in uw transformatieprojecten niet alleen aandacht besteedt aan softwareproducten en -functies, maar ook evalueert welke behoeften door uw polisadministratiesystemen worden ondersteund. Het is belangrijk dat deze evaluatie wordt uitgevoerd vanuit een businessperspectief en niet vanuit de IT. Een beoordeling van de bedrijfswaarde van legacy-systemen en de technische conditie hiervan maakt integraal onderdeel uit van onze transformatieroutekaart.
 
Op basis van deze evaluaties en onze kennis van business- en IT-aspecten volgen we een systematische aanpak om een werkwijze en een routekaart aan te bevelen (zie het onderstaande schema).

Assesment Roadmap

Strategie- en transformatieplan

Capgemini helpt klanten om een strategie- en transformatieplan op te maken, met als doel:
  • De aansluiting van het operationeel model op de business-strategie;
  • Het optimaliseren van het ondersteunend IT-platform;
  • Het identificeren van de actuele en gewenste kennis en vaardigheden;
  • Het opmaken van een initiatievenportefeuille om het verschil tussen de actuele en de gewenste situatie weg te werken.