Polisadministratie: uitbesteden

Nieuwe waarde creëren uit uw oude levensverzekeringsactiviteiten

De uitdaging

Het vinden van een evenwicht tussen de kosten van het beheer van lopende activiteiten en het doen van de nodige investeringen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en strategische initiatieven voor klantwerving, is voor de meeste levensverzekeringsmaatschappijen een belangrijke uitdaging. Een aanzienlijk deel van de lopende activiteiten bestaat uit de zogeheten ‘closed blocks’ (vooraf vastgestelde, beperkte groep polissen gekoppeld aan vooraf vastgestelde activa). Dit zijn verouderde producten waarvan de conversie lastig is en gepaard gaat met hoge kosten. Hoewel deze verzekeringen niet van strategisch belang zijn, is het handhaven van het dienstverleningsniveau van cruciaal belang voor klantbehoud en het waarborgen van de reputatie van een verzekeraar. De processen en IT-kosten blijven ondanks een afnemend aantal verzekeringen toenemen, waardoor de kosten per polis naar verloop van tijd stijgen.

Door uw ‘closed block’-processen uit te besteden, kunt u unieke voordelen behalen. Vroeger werd het succes van outsourcingprojecten afgemeten aan doelstellingen voor kostenbeheersing, vastgelegd in SLA's. Maar tegenwoordig is alleen het verminderen van de financiële last niet langer voldoende. Verzekeraars zoeken naar manieren om extra waarde uit ‘closed block’-processen te genereren door deze processen te integreren in de algehele klantbeheerstrategie. Het succes wordt afgemeten aan de kostenbesparingen, de klanttevredenheid, de geleverde service en de mogelijkheden voor kruisverkoop en up-selling.

De oplossing van Capgemini voor het terugdringen van de kosten van ‘closed blocks’ combineert BPO-services met een technologieplatform dat speciaal is gebouwd voor het verwerken van ‘closed blocks’. Hierdoor kunnen onze klanten profiteren van:

  • Automatisering van handmatige processen
  • Ondersteuning van honderden producten en productvarianten
  • Hulpprogramma's voor conversie aan de hand waarvan ‘vuile’ data kunnen worden gemigreerd en opgeschoond tijdens het onderhoud van polissen
  • Overheveling van backofficeprocessen naar lagelonenlanden, wat resulteert in een snelle terugverdientijd (ROI)

In onze benadering, die bH Matrix word genoemd, wordt erkend dat elk blok met soortgelijke polissen eventueel een andere aanpak behoeft. Er is een aanzienlijke kans op up-selling bij blokken waarvoor nog premie wordt betaald. De polissen waarvan het volledige bedrag is voldaan en die weinig waarde bezitten, kunnen daarentegen probleemloos worden overgedragen voor offshore administratie. De bh Matrix ziet deze verschillen en benut het volledige aanbod aan services dat Capgemini biedt om voor elk afzonderlijk blok het juiste plan van aanpak op te stellen en door te voeren. We bieden onder andere de volgende oplossingen:

  • Actieve dienstverlening van blokken en ondersteuning bij acceptatie. Klantenservice bij actieve blokken, acceptatie vanaf afstand, werving nieuwe klanten via onze callcenteroplossingen en uitgaande gesprekken voor het kwalificeren van nieuwe klanten.
  • Collectieve uitkeringen (toekenning claims, externe diensten voor polis- en claimadministratie) Document- en beeldbeheer, toekenning en verslaglegging claims, behandeling klantverzoeken, pensioenbeheer, administratieve verantwoording en verslaglegging en nog veel meer.

Waarom Capgemini?

Met de services van Capgemini kunnen verzekeraars de operationele kosten verlagen, toekomstige kapitaalinvesteringen overbodig maken en kwaliteit, naleving en flexibiliteit verbeteren. Wij zijn een erkende dienstverlener met medewerkers die in totaal meer dan 28 talen vloeiend beheersen en werken vanuit leveringscentra in meer dan 20 landen, waaronder Argentinië, Brazilië, China, India, Marokko, Polen en Vietnam. We maken hierbij gebruik van een gestructureerde routekaart. Gesteund door mijlpalen en een grote transparantie helpt deze routekaart verzekeraars om kostenbesparingen en procesverbeteringen te realiseren die verder gaan dan alleen arbeidsarbitrage.

De bH matrix is een transformatieve service die verzekeraars zowel over de waarde als over de technologische uitdagingen van het beheer van elk blok van afgesloten activiteiten laat nadenken. Ons prijsmodel zorgt ervoor dat de kosten voor het handhaven en onderhouden van de polissen afneemt in overeenstemming met de afname van het aantal polissen totdat de ‘closed blocks’ zijn afgelopen.

Profiteer van concurrentievoordeel via onze krachtige transformatie van het beheer van verzekeringspolissen door contact met ons op te nemen via insurance@capgemini.com of door een van onze verzekeringsexperts te benaderen.

Neem contact op