Polisadministratie voor levensverzekeringen

Terwijl de verzekeringsbranche een consolidatieslag doormaakt, heroverwegen levensverzekeraars hun processen voor polisadministratie. Hierdoor kunnen ze klantgerichter opereren, competenties voor productontwikkeling versterken en nieuwe wet- en regelgeving naleven. In een hevig concurrerende markt waar de marges onder druk staan en de operationele kosten oplopen, is een grotere efficiëntie en effectiviteit van de polisadministratie onontbeerlijk als men product-, kosten- of operationeel leiderschap wil bereiken.

Belangrijke voordelen voor verzekeraars

Onze oplossing voor het beheer van levensverzekeringspolissen helpt verzekeraars de marktdruk te weerstaan, meer waarde te creëren en een strategisch voordeel te behalen. Onze ketenoplossing bestrijkt de gehele waardeketen en biedt verzekeraars belangrijke voordelen:
 • Productleiderschap: kortere doorlooptijd voor nieuwe producten en sneller kunnen inspelen op veranderende omstandigheden in de markt en de branche
 • Operationeel leiderschap: stroomlijnen van bedrijfsprocessen, verkleinen van conversie- en projectrisico’s en outsourcing van de afhandeling van closed book portefeuilles
 • Kostenleiderschap: de kosten per polis en de Total Cost of Ownership verlagen door consolidatie van legacy-platforms en verlaging van de complexiteit
 
Op basis van onze aantoonbare ervaring met ’s werelds grootste levensverzekeraars hebben wij een veelomvattende en gedifferentieerde oplossing ontwikkeld die bestaat uit vijf onderdelen:
 • Analyse- en transformatieroutekaart: Capgemini levert een transformatiestrategie die begint met een evaluatie van twee alternatieven: vervanging van het huidige polissysteem of uitbreiding/upgrade van het huidige systeem.
 • Bouwen: Wij leveren services voor ontwerparchitectuur, governance tijdens de transformatie, pakketontwikkeling, testing en integratie. Door inzet van de juiste methoden, artefacten en accelerators kunnen wij een soepele overgang naar het nieuwe systeem waarborgen.
 • Converteren: Onze staat van dienst en onze uitgebreide kennis van softwarepakketten ondersteunen een holistische benadering voor het analyseren, begrijpen, opschonen en converteren van alle benodigde gegevens. Wij kunnen sneller, kosteneffectiever en met een hogere kwaliteit converteren. Dit doen we door de inzet van geschikte methoden, artefacten en accelerators. Onze uitgebreide verzameling softwaretools (speciaal gebouwd voor verzekeringsprojecten) maakt succesvolle gegevensconversieprojecten mogelijk.
 • Onderhouden: We leveren complete applicatiebeheerservices op basis van flexibele projectmodellen en ondersteund door SLA’s en geïndustrialiseerde artefacten. Er zijn services voor ontwikkeling, onderhoud, uitbreiding en modernisering van applicaties, alsmede voor de helpdesk en ondersteuning van de productiefase. Hierdoor wordt een soepele bedrijfsvoering gewaarborgd.
 • Uitbesteden: Onze oplossing voor polisadministratie voorziet in outsourcing van de verwerking van polissen (ook closed book polissen), inclusief een zeer geavanceerd platform dat alle bedrijfsprocessen aanpakt via een doelgerichte benadering en een ‘migrate and land’-transitie.

Aantoonbare ervaring van een toonaangevende provider

Onze polisadministratieoplossing boekt grensverleggende resultaten bij het realiseren van concurrentievoordelen in de hedendaagse markt. Verzekeraars die met Capgemini werken, profiteren van:
 • 30-40% lagere kosten per polis*,
 • lagere kosten voor klantenwerving en servicelevering en lagere operationele kosten (inclusief licentie- en backupkosten),
 • verlaging van de TCO met circa 35%, soms nog meer,
 • 25-40% snellere uitvoering van de vereistenanalyse en de ontwerp- en ontwikkelingsfase dankzij onze Policy Administration Frameworks,
 • 25-30% hogere automatiseringsgraad, betere expeditieanalyse en integratie van systeeminterfaces.
*na de implementatie
 
Naast diepgaande kennis van levensverzekeringen en aantoonbare ervaring met best practices kan Capgemini bogen op:
 • 4500 specialisten in de verzekeringsbranche, waarvan 800 experts in levensverzekeringen,
 • meer dan 350 Insurance/LOMA-certificaten,
 • meer dan 200 professionals met een specifieke training in verzekeringspakketten,
 • aantoonbare competenties op het gebied van sectorspecifieke business intelligence en datamanagement, waaronder een succespercentage van 99% bij de conversie van duizenden polissen en meer dan 100 referenties in datamanagement,
 • 30 jaar ervaring met het leveren van applicatiebeheerservices.
Gerelateerd