Polisadministratie: migreren

Verzekeraars hebben vaak bedenkingen bij het uitvoeren van projecten voor gegevensmigratie. De enorme omvang van de gegevens of applicaties die gemigreerd moeten worden, kan risico’s opleveren als de planning tekortschiet. Ook bij onvoldoende aandacht voor gegevensstructuren en onderlinge relaties of als het budget of de projectduur wordt overschreden, kunnen er risico’s optreden. Meer dan 80% van de projecten voor gegevensmigratie overschrijden de geplande projectduur en/of het budget. De kosten vallen gemiddeld 30% hoger uit en de projecten duren gemiddeld 41% langer dan gepland. Deze overschrijdingen ontstaan vaak doordat de complexiteit van de gegevensmigratie wordt onderschat.
De Rightshore® Migration Factory van Capgemini biedt geïndustrialiseerde processen en specifieke tools voor gegevensanalyse en migratie om de polis- en schadeconversie sneller, betrouwbaarder en kosteneffectiever te kunnen uitvoeren.
 
Dankzij onze unieke methoden, artefacten en accelerators kunnen wij gegevensconversies sneller, kosteneffectiever en met een hogere eindkwaliteit uitvoeren dan met traditionele methoden mogelijk is. Onze belangrijkste drie soorten conversietools zijn ontwikkeld volgens industriestandaarden en worden ondersteund door documentatie en audit trails. De volgende soorten tools zijn beschikbaar:
  • Plan/Modification Analysis (PMA): Met deze tools bepalen we welke geconverteerde producten en bijbehorende productfuncties ondersteund moeten worden en identificeren we de benodigde wijzigingen in het doelsysteem.
  • Data Migration Workbench: Deze tools worden ingezet voor het analyseren, opschonen, toewijzen, omzetten, programmeren en testen van de gegevens die van het ene systeem naar het andere worden geconverteerd. Bovendien ondersteunen deze tools het bouwen en documenteren van interfaces tussen systemen.
Conversion Verify: Met deze tools worden honderden bewerkingen uitgevoerd om de consistentie van de gegevens in de databasevelden van het doelsysteem te verifiëren. Bovendien worden de berekende waarden in het doelsysteem vergeleken met de waarden uit het bronsysteem.

Relevante expertise

Wij hebben een grote staat van dienst in het beheren van complexe conversieprojecten en we beschikken over ruime ervaring met en kennis van alle belangrijke softwarepakketten. Capgemini converteert steevast meer dan 99% van alle transacties met succes. Onze in de praktijk bewezen conversietools verlagen de totale kosten van de polisconversie. We kunnen de conversiekosten per claim of per polis berekenen, zodat u de totale kosten van toekomstige projecten kunt inschatten. Vaak worden de volgende doelstellingen geformuleerd:
  • 35% lagere kosten voor eerste conversie
  • 50% lagere kosten voor toekomstige conversies
  • 50% verlaging van conversiecomplexiteit, governance-tijd en hoeveelheid werk
Met onze tools en methodieken hebben we voor meerdere klanten grote aantallen polissen met succes geconverteerd, uiteenlopend van vijftig tot vele duizenden polissen per klant.
Gerelateerd