Transformatie van de schadeafhandeling

Transformeer uw processen voor het afhandelen van de schadedossiers met de oplossingen en de diensten van Capgemini.

Een strategie voor claimafhandeling die aansluit op uw bedrijfsstrategie

Om maximale bedrijfswaarde te genereren, hanteren we een totaalbenadering. Om te beginnen verifiëren we de huidige bedrijfsstrategie van de verzekeraar (en zo nodig ontwerpen we een nieuwe), vervolgens stemmen we het operationele model voor de schadeafhandeling af op de bedrijfsstrategie en ten slotte optimaliseren we het platform voor schadeafhandeling (mensen, processen en IT) om het operationele model zo goed mogelijk te ondersteunen.
 

Het transformatieplan bepaalt de richting

Een gerichte aanpak is onontbeerlijk als u duurzame waarde voor het verzekeringsbedrijf wilt genereren uit de schadeafhandeling. Daarom helpen we onze klanten een transformatie plan voor de schadeafhandeling op te stellen om de beschikbare middelen als eerste in te zetten voor de meest dringende uitdagingen, waarmee in potentie het hoogste rendement behaald kan worden. Door de organisatie van een verzekeraar te evalueren langs de gehele waardeketen voor de afhandeling van schadedossiers, stellen we een Claims Success Index op. Deze index geeft een indicatie van de volwassenheid van de processen voor schadeafhandeling, op basis waarvan we vervolgens de belangrijkste hiaten tussen de aanwezige en de gewenste competenties in kaart brengen. Daarna stellen we een portefeuille samen met projecten om deze hiaten te dichten. Hierbij wordt de hoogste prioriteit toegekend aan projecten die zowel voor de business als de klanten waarde opleveren en die de grootste hiaten kunnen opvullen.
 

Elementaire schadeafhandeling

Capgemini voorziet verzekeraars van een voorspelbaar, betrouwbaar en flexibel platform voor schadeafhandeling waarmee ze de operationele efficiëntie in korte tijd kunnen maximaliseren. Dit platform vereenvoudigt en stroomlijnt de processen en workflows. Hierdoor kunnen verzekeraars straight-through processing implementeren om eenvoudige claims af te handelen, de verwerking van uitzonderingen te verbeteren en schade-experts vrij te maken voor activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Het resultaat: lagere kosten voor schadeafwikkeling, lagere TCO en een 15-20% kortere cyclustijd. Om een dergelijk platform te kunnen bouwen moet de verzekeraar een duidelijk beeld hebben van de marktomstandigheden, de doelgroep en de behoeften en verwachtingen van de klanten in deze doelgroep.
 
Capgemini gebruikt deze informatie om het gewenste operationele model voor de klant duidelijk te definiëren, samen met de benodigde verbeteringen in het platform om dit model te kunnen realiseren. Vervolgens identificeren en implementeren we de meest geschikte tools om de geoptimaliseerde processen te ondersteunen. Soms bouwen we hiervoor zelf kernsystemen voor de afhandeling van de schadedossiers en soms moderniseren we bestaande systemen.
 

Diensten op basis van expertise

Capgemini kan verzekeraars helpen de totale schade-uitkeringen te optimaliseren door leveranciers en proceskosten efficiënter en effectiever te beheren, de verliezen door fraude onder controle te brengen en de verhaalmogelijkheden te maximaliseren. Verzekeraars kunnen frauduleuze claims beter herkennen, het fraudeniveau terugdringen, het resultaat van de schadeafhandeling verbeteren en de lekkage in de schadedossiers verminderen.
 
Wij hebben bijvoorbeeld succesvolle prognosemodellen gebouwd en geïmplementeerd voor de volgende onderdelen:
  • Recuperatie: inclusief verhaal en wrakverkoop
  • Leveranciersmanagement: voorkeursscores voor de meest geschikte leveranciers voor de claimafhandeling
  • Schadeprognoses: voorzieningen treffen voor de verwachte schade-uitkeringen
  • Procesmanagement: op basis van historische gegevens wordt de waarschijnlijkheid van mogelijke uitkomsten van procesvoering voorspeld
 

Enterprise Integration Services

Nu organisaties van de schadeafhandeling de operationele aspecten van hun business vrijwel perfect beheersen, maken de Enterprise Integration Services van Capgemini het mogelijk om de gegevens van schadedossiers in te zetten als een waardevol bedrijfsmiddel voor voorspellende analyse, betere operationele besluitvorming en transparante financiële verslaglegging op bedrijfsniveau. Zo worden de risico's beter begrepen en beoordeeld aan de hand van transparante gegevens en effectieve schaderapportage. Hierdoor verloopt het acceptatieproces doelmatiger en effectiever.