Onze belofte aan onze mensen

Bij Capgemini streven we naar een bedrijfscultuur en een werkomgeving waarbij je je thuis voelt. Ons ‘People Charter’ legt hiervoor de basis.

De beste mensen voor ons bedrijf behouden

Als intelligente en creatieve werknemer ben je van grote waarde voor elke werkgever. Wij zijn er trots op dat we je tot ons team mogen rekenen en we willen graag een omgeving creëren waarin je je thuis en op je gemak voelt. Ons People Charter beschrijft onze beloften aan onze medewerkers overal ter wereld. Deze beloften hebben betrekking op:
 
  • Respect voor verschillen: we respecteren en verwelkomen dat je uniek bent. Dit principe komt ook nadrukkelijk tot uiting in onze programma’s voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit
  • Rechtvaardig prestatiebeheer: je wordt beoordeeld op wat je doet en hoe je het doet
  • Flexibele carrière: we steunen je loopbaanontwikkeling via duidelijk omschreven trajecten met aandacht voor domeinkennis en kennis en vaardigheden op het gebied van technologie, consulting en outsourcing
  • Kansen voor opleiding en ontwikkeling: we bieden je alle benodigde hulpmiddelen voor je verdere ontwikkeling, including Capgemini University
  • Beloningen en onderscheidingen: je krijgt erkenning voor je prestaties wanneer je onze gedeelde waarden met durf in de praktijk brengt om uitmuntende resultaten neer te zetten
  • Professionele gemeenschappen en netwerken: we bevorderen vernieuwend denken en uitwisseling van kennis binnen ons team
  • Vrije uitwisseling van ideeën: we bieden een omgeving waarin je ideeën en informatie kunt delen met je collega’s
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn: we bieden al onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving en programma’s die een betere balans tussen werk en privé ondersteunen
Gerelateerd