Eindgebruikersondersteuning

Om de processen in uw organisatie optimaal te ondersteunen, zijn uw medewerkers essentieel. Met Capgemini Academy als opleidingspartner verwerven uw medewerkers just-in-time en just-enough de kennis en vaardigheden om het juiste gebruik van het systeem te verankeren in hun dagelijkse werkzaamheden, waardoor hun toegevoegde waarde gewaarborgd blijft.

AT@PS: Application Training & Performance Services

De bewezen praktijkgerichte AT@PS-methode van Capgemini Academy wordt in nauwe samenwerking met uw organisatie uitgevoerd door ervaren opleidingsmanagers en professionele trainers, die de juiste balans weten te vinden tussen bedrijfsproces en informatiesysteem, tussen didactiek en toepasbaarheid.
 
Eindgebruikersondersteuning - AT@PS
 

Blog

Meer lezen over het ondersteunen van eindgebruikers? Lees ons blog: http://www.wikkle.nl/blog/eindgebruikersondersteuning-de-tien-vragen.html
Gerelateerd