World Quality Report

Capgemini en HP presenteren het World Quality Report 2011-2012. Dit rapport, dat wij jaarlijks uitvoeren, geeft u inzicht in de stand van zaken rond zowel de kwaliteit van applicaties als de testprofessie in verschillende branches over de hele wereld. Niet minder dan 1.250 CEO’s, CFO’s, CIO’s en IT directeuren over de hele wereld hebben aan het onderzoek meegewerkt en gaven een inkijk in hun plannen en overwegingen. Alleen al daarom is het rapport de moeite van het lezen meer dan waard.

Deze derde editie maakt bovendien een verdere verdiepingsslag, omdat we de bevindingen konden relateren aan informatie uit voorgaande edities. Nieuw zijn de specifieke inzichten per regio en branche. Ze maken het rapport voor u nog relevanter en nog beter toepasbaar in uw eigen praktijk.
 
Enkele opvallende feiten in deze nieuwe editie:

  • Veel organisaties komen uit de recessie met concrete plannen om hun applicatielandschap te moderniseren en te rationaliseren, in plaats van geld te blijven investeren in het onderhoud van oude, overbodige systemen.
  • Nieuwe technologieën en initiatieven leggen grote druk op Quality Assurance (QA) teams, terwijl hun budgetten niet meegroeien om die druk op te vangen. Alleen China en Brazilië vormen hierop een uitzondering; in deze landen wordt juist extra veel in QA geïnvesteerd.
  • Outsourcing van QA-activiteiten neemt een hoge vlucht, evenals de inzet van Cloud Testing en Testing as a Service (TaaS). Vooral opkomende economieën maken er gebruik van. In Europa houdt men de activiteiten wel graag dicht bij huis.
  • Opkomende economieën nemen een voorsprong op het gebied van centralisatie en consolidatie van QA-werkzaamheden en geautomatiseerd testen.
  • Ondanks alle inspanningen is er nog steeds onvoldoende discipline en uniformiteit in het meten van QA-successen en het inschatten van tijd en resources om een applicatie goed te kunnen testen.
 

Wilt u een gedrukt exemplaar van het World Quality Report ontvangen? Stuur uw adresgegevens naar testen.nl@capgemini.comen wij zorgen dat u het rapport per omgaande ontvangt.

Gerelateerd